Announcement

2017.05.12 1000pcs Artist Studio.jpg  
Gibsons,2012,No.G474
Artist: John O'Brien

白菜 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

2017.05.11 300P By Heaven (1).jpg 2017.05.11 300P By Heaven (2).jpg  

Grafika,No.00979

Artist: Marina Pissarova

白菜 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

天堂手記:一個畫家的古格探險之旅  

作者: 王泰融 

出版社:臉譜

白菜 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

採珠勿驚龍:鬼雨法螺  

作者: 二郎神犬馬

出版社:時報出版 

白菜 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

000.png  
Pintoo,2017.04,No.H1928
Artist: Evgeny Lushpin

白菜 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

2017.04.26 1000pcs Elephant at Taj Mahal (1).jpg 2017.04.26 1000pcs Elephant at Taj Mahal (2).jpg 2017.04.26 1000pcs Elephant at Taj Mahal (3).jpg 2017.04.26 1000pcs Elephant at Taj Mahal (4).jpg  
Educa,2016,No.16756
Artist: Adrian Pope

白菜 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(1) 人氣()

2017.04.25 500pcs Red Aurora - New Zealand (2).jpg 2017.04.25 500pcs Red Aurora - New Zealand (1).jpg   

Epoch,No.05-091

Photographer: 中桓哲也

白菜 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

2017.04.25 500pcs Vintage Library (1).jpg 2017.04.25 500pcs Vintage Library (2).jpg 2017.04.25 500pcs Vintage Library (3).jpg 2017.04.25 500pcs Vintage Library (4).jpg 2017.04.25 500pcs Vintage Library (5).jpg  
Ravensburger,No.14733
Artist: Aimee Stewart

白菜 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

2017.04.23 560pcs Me to You (1).jpg 2017.04.23 560pcs Me to You (2).jpg   

Step Puzzle(Russia),No. 97022
size: 34 x 48 cm

白菜 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

2017.04.21 500pcs White Trim.JPG  
Educa,2017,No. 17091
Artist: Karla Gerard

白菜 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()