Announcement
  • 阿卡拉先師古抄本  

作者: 保羅.科爾賀

原文作者:Paulo Coelho

譯者:陳佳琳

白菜 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

2014.04.07 1000pcs 金鋼山.jpg 2014.04.07 1000pcs 金鋼山(1).jpg 

Omega,2014,No.1182
size: 51 x 73.5 cm

文章標籤

白菜 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

2014.04.06 500pcs Art Nouveau Poster College (8).JPG 2014.04.06 500pcs Art Nouveau Poster College (4).JPG 2014.04.06 500pcs Art Nouveau Poster College (3).JPG 2014.04.06 500pcs Art Nouveau Poster College (2).JPG 2014.04.06 500pcs Art Nouveau Poster College (1).JPG    

Wentworth, 2014, No.662913

Artist: Lewis T. Johnson

文章標籤

白菜 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

一脈相傳阿拉伯人  

作者: 王靈桂/著
出版社:凡異 (from博客來) but 書上寫的是"理藝出版社"

白菜 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

2014.04.02-04.04 1000pcs Passion Flowers  

Purrfect, Celtic Collection No.9
Artist: Rachel Arbuckle

文章標籤

白菜 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

絕色絲路.千年風華

出版社:大旗出版社
出版日期:2010/05/03

白菜 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

2014.03.24 500pcs The Wedding (6).jpg 2014.03.24 500pcs The Wedding (5).jpg 2014.03.24 500pcs The Wedding (4).jpg 2014.03.24 500pcs The Wedding (3).jpg 2014.03.24 500pcs The Wedding (2).jpg 2014.03.24 500pcs The Wedding (1).jpg   

Puzzle Life, 2008, No.614

size: 38 x 52 cm

文章標籤

白菜 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

哈、哈、哈~大笑三聲

看樣子可以一路停購到年底啦~

Castorland 1000P The jewelry Box

白菜 發表在 痞客邦 留言(3) 人氣()

2014.03.23 1000P Lijiang, Yunnan 雲南麗江 (1).jpg 2014.03.23 1000P Lijiang, Yunnan 雲南麗江 (2).jpg 2014.03.23 1000P Lijiang, Yunnan 雲南麗江 (3).jpg 2014.03.23 1000P Lijiang, Yunnan 雲南麗江 (5).jpg 2014.03.23 1000P Lijiang, Yunnan 雲南麗江 (6).jpg 2014.03.23 1000P Lijiang, Yunnan 雲南麗江 (7).jpg   

Pintoo,H1343

size: 58.8 x 37.8 cm

文章標籤

白菜 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

活動期間是2015/1/1~2/28內完成一幅2000片拼圖

先到FB上加入社團: 

https://www.facebook.com/groups/255180904651419/

文章標籤

白菜 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()