Announcement

目前日期文章:201406 (48)

瀏覽方式: 標題列表 簡短摘要

2014.06 1000pcs HERSHEY  2014.06 1000pcs HERSHEY  2014.06 1000pcs HERSHEY  

F.X. Schmid, 1997

Artist: Bruce Johnson

文章標籤

白菜 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

2014.06.29 500pcs The Five Senses (9).jpg 2014.06.29 500pcs The Five Senses (8).jpg 2014.06.29 500pcs The Five Senses (7).jpg 2014.06.29 500pcs The Five Senses (6).jpg 2014.06.29 500pcs The Five Senses (5).jpg 2014.06.29 500pcs The Five Senses (4).jpg  

Storm, No.805-08

Artist: Jan the Elder Brugel (1568-1625)

文章標籤

白菜 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

2013.12-2014.05 1500pcs Parrots and orchids  

Castorland, No.C150861

size: 68 x 47 cm

文章標籤

白菜 發表在 痞客邦 留言(2) 人氣()

2014.06.27-28 1000pcs 衣香鬢影《醉月夢迴》 (3).jpg 2014.06.27-28 1000pcs 衣香鬢影《醉月夢迴》 (1).jpg  

Pintoo, H1346
Artist: Derjen 德珍 (1974-2012)

文章標籤

白菜 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

2014.06.26 500pcs 北韓白頭山天池 (4).jpg 2014.06.26 500pcs 北韓白頭山天池 (3).jpg 2014.06.26 500pcs 北韓白頭山天池 (2).jpg 2014.06.26 500pcs 北韓白頭山天池 (1).jpg 2014.06.26 500pcs 北韓白頭山天池.jpg   

Omega, 2014, No.506

size: 380 x 520 mm

文章標籤

白菜 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()

2014.06.25 500pcs 和睦手足 (1).jpg 2014.06.25 500pcs 和睦手足 (2).jpg 2014.06.25 500pcs 和睦手足 (3).jpg 2014.06.25 500pcs 和睦手足 (4).jpg   

Omega, 2014, No. 603

size: 380 x 520 mm

文章標籤

白菜 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

2014.06.25 300pcs 彈古箏的女子 (1).jpg 2014.06.25 300pcs 彈古箏的女子 (2).jpg 2014.06.25 300pcs 彈古箏的女子 (3).jpg   

Omega, 2014, No.316

Artist: 珠泉

文章標籤

白菜 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

決戰王妃1  決戰王妃2  決戰王妃3  

原文作者:Kiera Cass
譯者:賴婷婷

白菜 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

一萬年.在路上。:中東五國16處世界遺產紀行  

作者: 林婉美、黃建忠等
出版社:時報數位傳播

白菜 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

遊:中國大陸少數民族風情錄 節慶導遊篇  

作者: 郜瑩
出版社:時報出版

白菜 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

食色:中國大陸少數民族風情錄 婚戀飲食篇  

作者: 郜瑩
出版社:時報出版

白菜 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

2014.06.20-21 1024pcs The Music Lesson (7).jpg 2014.06.20-21 1024pcs The Music Lesson (6).jpg 2014.06.20-21 1024pcs The Music Lesson (5).jpg 2014.06.20-21 1024pcs The Music Lesson (2).jpg 2014.06.20-21 1024pcs The Music Lesson (1).jpg 2014.06.20-21 1024pcs The Music Lesson.jpg   

Perre, 2014, NO.3172

Artist: Frederic Leighton

文章標籤

白菜 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()

美麗心世界  

作者: 郜瑩
出版社:經典雜誌出版社

白菜 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

2014.06.14 1000pcs Part 1 阿里山小火車.jpg 2014.06.18 1000pcs 阿里山小火車 (3).jpg 2014.06.18 1000pcs 阿里山小火車 (2).jpg 2014.06.18 1000pcs 阿里山小火車 (1).jpg  

Pintoo, 2013, H1483

size: 72.8 x 30.8 cm

文章標籤

白菜 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

Castorland C-300037  

Castorland, C-300037

Artist: Gilbert, Pierre Julien (1783-1860)

文章標籤

白菜 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()

藝:中國大陸少數民族風情錄--服飾美藝篇  

作者: 郜瑩
出版社:時報出版

白菜 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

最近買了很多他的作品製成的拼圖

Osman Hamdi Bey (1842-1910)
http://en.wikipedia.org/wiki/Osman_Hamdi_Bey

白菜 發表在 痞客邦 留言(2) 人氣()

2014.06.14 Pintoo淡水店.jpg  

營業時間:週一至週日 11:00-21:30
地址:新北市淡水區中正路112號1樓

文章標籤

白菜 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

2014.06.14 拼圖密室 (2).jpg  

Sunsout, No.MPZ6043

Artist: David Penfound

文章標籤

白菜 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

2014.06.14 拼圖密室 (3).jpg  

(成為封面人物的假白菜現身) .. 何謂假白菜>故事詳小乖乖系列XDD

  

白菜 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

1 23