Announcement

目前日期文章:201708 (39)

瀏覽方式: 標題列表 簡短摘要

鬼跳崖  

作者: 舌戰八方

出版社:普天出版社

文章標籤

白菜 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

一個騎士在中國  

(圖片出處:好讀書櫃

作者:文格德

白菜 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

2017.08.30 750pcs Combination (3).jpg 2017.08.30 750pcs Combination (1).jpg 2017.08.30 750pcs Combination (2).jpg  
Central Hobby,No.70-2
Artist: Ichiro Isuruta

文章標籤

白菜 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()

2017.08.26-27 1000pcs Green Forest (2).JPG 2017.08.26-27 1000pcs Green Forest (3).JPG P8293520.JPG 
Renoir Puzzles,2017.08,No.R-1008-1600
Artist: JimmySpa

文章標籤

白菜 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()

我在故宮修文物  

作者: 蕭寒/主編綠妖/撰稿嚴明/攝影

出版社:新經典文化

白菜 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

2017.08.24-25 1000pcs Winnie the Pooh (1).JPG 2017.08.24-25 1000pcs Winnie the Pooh (2).JPG 2017.08.24-25 1000pcs Winnie the Pooh (3).JPG   

Pintoo,2017.08,No.H1966

size: 72.8*30.8 cm

文章標籤

白菜 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

2017.08.23 500pcs Lost City of the Incas Machu Picchu-Peru (1).JPG 2017.08.23 500pcs Lost City of the Incas Machu Picchu-Peru (2).JPG 2017.08.23 500pcs Lost City of the Incas Machu Picchu-Peru (3).JPG 2017.08.23 500pcs Lost City of the Incas Machu Picchu-Peru (4).JPG  

Epoch,No.05-095

size: 38*53 cm

文章標籤

白菜 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

隨軍翻譯  

作者: 禤素萊

出版社:寶瓶文化

白菜 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

2017.08.23 300pcs 神隱少女-湯屋.JPG   

Artbox,No.300-283

Artist: Studio Ghibli

文章標籤

白菜 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

2017.08.18 40pcs Minnie.jpg  
Pintoo,2017,No.M1322
size: 12*9cm

文章標籤

白菜 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

2017.08.18 500pcs Oriental Dream (1).jpg 2017.08.18 500pcs Oriental Dream (2).jpg  
Clementoni,No.35035
size:49*36cm

文章標籤

白菜 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

2017.08.18 1000pcs The Peaceful Bookstore.jpg  
Renoir Puzzles,2017.08,No.R-1008-1599
Artist: JimmySpa

白菜 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

2017.08.17 300pcs JioFen Night Scene.JPG   

Beverly,No. 83-086

Artist: Ginza Tokyo

文章標籤

白菜 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

2017.08.16 500pcs Winter in Paris (2).JPG 2017.08.16 500pcs Winter in Paris (3).JPG 2017.08.16 500pcs Winter in Paris (1).JPG 2017.08.16 500pcs Winter in Paris (4).JPG  
Ravensburger,2017,No.14741
Artist: Dominic Davision

文章標籤

白菜 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

2017.08.15 00pcs Uyuni i Giant natural mirror - Boliviae (1).JPG 2017.08.15 00pcs Uyuni i Giant natural mirror - Boliviae (2).JPG 2017.08.15 00pcs Uyuni i Giant natural mirror - Boliviae (3).JPG 2017.08.15 00pcs Uyuni i Giant natural mirror - Boliviae (4).JPG   

Epoch,No.05-093

Artist:San Hoyano

文章標籤

白菜 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

2017.08.15 300pcs My Neighbor Totoro 龍貓與小米.JPG   

Artbox,No.300-201

ArtisStudio Ghibli

文章標籤

白菜 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

2017.08.14 500P Sky Kingdom (1).JPG 2017.08.14 500P Sky Kingdom (2).JPG 2017.08.14 500P Sky Kingdom (3).JPG 2017.08.14 500P Sky Kingdom (4).JPG   

Epoch,2017,No.06-058

Artist:Satoshi Kusuda 楠田諭史

文章標籤

白菜 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

2017.08.13 300pcs Tunnel of Love.JPG  

Beverly,No. 33-112

size: 38*26 cm

文章標籤

白菜 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

2017-08-12 20.59.11.jpg 2017.08.12 70pcs Pooh & Piglet.JPG  
Yanoman,2017.07,No.97-156
size: 10*14.7cm

文章標籤

白菜 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

2017-08-12 20.59.11.jpg 2017.08.12 70pcs Disney Minnie Happy Bath Time (1).jpg 2017.08.12 70pcs Disney Minnie Happy Bath Time (2).jpg  
Yanoman,2017.07,No.97-159
size: 10*14.7cm

文章標籤

白菜 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

1 2