Announcement

目前日期文章:202109 (21)

瀏覽方式: 標題列表 簡短摘要

(109.07.02 補充)

所謂的二手拼圖,泛指使用過的拼圖(used puzzle)。

既然是使用過的,就是舊的,不管白菜今天找誰團拼/借拼/從前主手中買來/...都算是二手拼圖。

白菜 發表在 痞客邦 留言(48) 人氣()

2021.09.25 800pcs 叢林密語 (1).jpg 2021.09.25 800pcs 叢林密語 (2).jpg 2021.09.25 800pcs 叢林密語 (3).jpg 2021.09.25 800pcs 叢林密語 (4).jpg  
TOi,2021.08,No. 12716
Artist: 時松 (Chinese)

文章標籤

白菜 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

2021.09.24-09.25 500pcs 數學狂人 (3).jpg 2021.09.24-09.25 500pcs 數學狂人 (4).jpg 2021.09.24-09.25 500pcs 數學狂人 (1).jpg 2021.09.24-09.25 500pcs 數學狂人 (2).jpg  
TOi,2021.09,No. 12746
Artist: Joe Todd-Stanton

文章標籤

白菜 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

2021.09.23-09.24 1200pcs Waiting for Someone 陽光下的等待 (2).jpg 2021.09.23-09.24 1200pcs Waiting for Someone 陽光下的等待 (3).jpg 2021.09.23-09.24 1200pcs Waiting for Someone 陽光下的等待 (1).jpg  
Pintoo,2021,No. H2404
Artist: TASOGARE-Ya Pei (Japanese)

文章標籤

白菜 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

2021.09.21 72pcs Bac Bac with Love.jpg 2021.09.22 72pcs Love Bac Bac 白白吃抱抱 (1).jpg 2021.09.22 72pcs Love Bac Bac 白白吃抱抱 (2).jpg 2021.09.22 72pcs Love Bac Bac 白白吃抱抱 (3).jpg 2021.09.22 72pcs Love Bac Bac 白白吃抱抱 (4).jpg 
Hellofish,2021.09,No. ???
Artist: Darylhochi (Hongkong)

文章標籤

白菜 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

2021.09.17 72pcs Celebrate with Bac Bac 白白吃蛋糕 (1).jpg 2021.09.17 72pcs Celebrate with Bac Bac 白白吃蛋糕 (2).jpg 2021.09.17 72pcs Celebrate with Bac Bac 白白吃蛋糕 (3).jpg 2021.09.17 72pcs Celebrate with Bac Bac 白白吃蛋糕 (4).jpg 2021.09.17 72pcs Celebrate with Bac Bac 白白吃蛋糕 (5).jpg 2021.09.17 72pcs Celebrate with Bac Bac 白白吃蛋糕 (6).jpg  
Hellofish,2021.09,No.???
Artist: Darylhochi (Hongkong)

文章標籤

白菜 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

2021.09.16-09.17 501pcs Venice (4).jpg 2021.09.16-09.17 501pcs Venice (2).jpg 2021.09.16-09.17 501pcs Venice (3).jpg 2021.09.16-09.17 501pcs Venice (5).jpg 2021.09.16-09.17 501pcs Venice (1).jpg  
Art Puzzle (China),2021,No. C6806
Artist: Lea

文章標籤

白菜 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

2021.09.14-09.15 500pcs Funny Hedgehog Flora Friends (2).jpg 2021.09.14-09.15 500pcs Funny Hedgehog Flora Friends (1).jpg  
Heye,2020,No. 29952
Artist: Mia Charro

文章標籤

白菜 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

2021.09.13 1000pcs The Departure of the Queen of Sheba (5).jpg 2021.09.13 1000pcs The Departure of the Queen of Sheba (6).jpg 2021.09.13 1000pcs The Departure of the Queen of Sheba (7).jpg 2021.09.13 1000pcs The Departure of the Queen of Sheba (8).jpg 2021.09.13 1000pcs The Departure of the Queen of Sheba (9).jpg 2021.09.13 1000pcs The Departure of the Queen of Sheba (10).jpg  
Red Cat,2021,No. КБ1000-7863
Artist: Claude Lorrain

文章標籤

白菜 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

2021.09.13 160pcs A House in the Lilac (1).jpg 2021.09.13 160pcs A House in the Lilac (18).jpg 2021.09.13 160pcs A House in the Lilac (9).jpg 2021.09.13 160pcs A House in the Lilac (3).jpg 2021.09.13 160pcs A House in the Lilac (2).jpg  
DaViCi,2013,No. 4
Artist: Vladimir Yuryevich Zhdanov (1959~ , Russian)

文章標籤

白菜 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()

2021.09.12 500pcs Polar Bears (3).jpg 2021.09.12 500pcs Polar Bears (1).jpg 2021.09.12 500pcs Polar Bears (2).jpg  
Frey's (Russia),2021,No. PZL-500/02
Artist: unnknown/Russian

文章標籤

白菜 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

2021.09.11 500pcs Happy Time (1).jpg 2021.09.11 500pcs Happy Time (2).jpg  
Hatber,2021,No. 500ПЗ2_23827
Artist: unknown/Russian

文章標籤

白菜 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

2021.09.11 500pcs Corgi with Birds (1).jpg 2021.09.11 500pcs Corgi with Birds (2).jpg 2021.09.11 500pcs Corgi with Birds (3).jpg  
Пазл Фрея,2021.06,No. PZL-500/01
Artist: unknown, Russian

文章標籤

白菜 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

2021.09.10 126pcs Taiwan Puzzle Days 2015 (1).jpg 2021.09.10 126pcs Taiwan Puzzle Days 2015 (2).jpg  
Taiwang,2021
size: 100x148 mm

文章標籤

白菜 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

2021.09.09 126pcs Taiwan Puzzle Days 2016 (2).jpg 2021.09.09 126pcs Taiwan Puzzle Days 2016 (1).jpg  
Taiwang,2021
size: 100x148 mm

文章標籤

白菜 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()

2021.09.08 126pcs Taiwan Puzzle Days 2017 (1).jpg 2021.09.08 126pcs Taiwan Puzzle Days 2017 (2).jpg  
Taiwang,2021
size: 100x148 mm

文章標籤

白菜 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

1631094155763.jpg 1631094155981.jpg  
Taiwang,2021
size: 100x148 mm

文章標籤

白菜 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

2021.09.08 126pcs Taiwan Puzzle Days 2019 (1).jpg 2021.09.08 126pcs Taiwan Puzzle Days 2019 (2).jpg  
Taiwang,2021
size: 100x148 mm

文章標籤

白菜 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

2021.09.08 134pcs Feitian 飛天 (1).jpg 2021.09.08 134pcs Feitian 飛天 (2).jpg 2021.09.08 134pcs Feitian 飛天 (3).jpg 2021.09.08 134pcs Feitian 飛天 (4).jpg 2021.09.08 134pcs Feitian 飛天 (5).jpg  
TOi,2021.08,No. TK043
Artist: 敦煌研究院

文章標籤

白菜 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

2021.09.07-09.08 800pcs 江南百景圖 (1).jpg 2021.09.07-09.08 800pcs 江南百景圖 (2).jpg 2021.09.07-09.08 800pcs 江南百景圖 (3).jpg 2021.09.07-09.08 800pcs 江南百景圖 (4).jpg 2021.09.07-09.08 800pcs 江南百景圖 (5).jpg 2021.09.07-09.08 800pcs 江南百景圖 (6).jpg  
TOi,2021,No. 12900
Artist:魚賢 (Chinese)

文章標籤

白菜 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

1 2