Announcement

以下是我想拼的拼圖,但是不想保存,所以將以二手價(5~7折)賣給網友!

所以若您也喜歡以下的拼圖,又不介意我已先拆封拼過,
那麼也許我們可以同享拼圖的樂趣!

白菜 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(146) 人氣()

2017.05.22 500pcs Rising Moon.jpg   

Clementoni,No.35023

size: 49 * 36 cm

白菜 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

2017.05.21 1000pcs Jökulsárlón, Island (1).jpg 2017.05.21 1000pcs Jökulsárlón, Island (2).jpg 2017.05.21 1000pcs Jökulsárlón, Island (3).jpg 2017.05.21 1000pcs Jökulsárlón, Island (4).jpg  
Ravensburger,2016,No.15075
Nature Edition No.9

白菜 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

2017.05.20 500pcs Romantic Paris.jpg  
Pintoo,2017.05,No.1936
Artist: unknown

白菜 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(1) 人氣()

2017.05.19 500pcs Sewing Shed.jpg  
Pintoo,2017.05,No.1931
Artist: Steve Read

白菜 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

古墓驚旅  

作者: 三天四夜

出版社:普天出版社 

白菜 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

2017.05.14 500pcs No Fishing.jpg  
Falcon,No.11098
Artist: Robert Howe

白菜 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

2017.05.12 1000pcs 戀風 Koikaze.jpg  
Epoch,No.14-564(?)
Artist: Haruyo Morita 春代

,

白菜 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

2017.05.12 1000pcs Winnie the Pooh.jpg  
Tenyo,No.D-1000-208
size: 51x73.5 cm

白菜 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

2017.05.12 500pcs Le Petit Bistro (1).jpg 2017.05.12 500pcs Le Petit Bistro (2).jpg  
Gibsons,unknown
Artist: John O'Brien

白菜 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()