Announcement

(109.07.02 補充)

所謂的二手拼圖,泛指使用過的拼圖(used puzzle)。

既然是使用過的,就是舊的,不管白菜今天找誰團拼/借拼/從前主手中買來/...都算是二手拼圖。

白菜 發表在 痞客邦 留言(48) 人氣()

2021.09.13 1000pcs The Departure of the Queen of Sheba (5).jpg 2021.09.13 1000pcs The Departure of the Queen of Sheba (6).jpg 2021.09.13 1000pcs The Departure of the Queen of Sheba (7).jpg 2021.09.13 1000pcs The Departure of the Queen of Sheba (8).jpg 2021.09.13 1000pcs The Departure of the Queen of Sheba (9).jpg 2021.09.13 1000pcs The Departure of the Queen of Sheba (10).jpg  
Red Cat,2021,No. КБ1000-7863
Artist: Claude Lorrain

文章標籤

白菜 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

2021.09.13 160pcs A House in the Lilac (1).jpg 2021.09.13 160pcs A House in the Lilac (18).jpg 2021.09.13 160pcs A House in the Lilac (9).jpg 2021.09.13 160pcs A House in the Lilac (3).jpg 2021.09.13 160pcs A House in the Lilac (2).jpg  
DaViCi,2013,No. 4
Artist: Vladimir Yuryevich Zhdanov (1959~ , Russian)

文章標籤

白菜 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()

2021.09.12 500pcs Polar Bears (3).jpg 2021.09.12 500pcs Polar Bears (1).jpg 2021.09.12 500pcs Polar Bears (2).jpg  
Frey's (Russia),2021,No. PZL-500/02
Artist: unnknown/Russian

文章標籤

白菜 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

2021.09.11 500pcs Happy Time (1).jpg 2021.09.11 500pcs Happy Time (2).jpg  
Hatber,2021,No. 500ПЗ2_23827
Artist: unknown/Russian

文章標籤

白菜 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

2021.09.11 500pcs Corgi with Birds (1).jpg 2021.09.11 500pcs Corgi with Birds (2).jpg 2021.09.11 500pcs Corgi with Birds (3).jpg  
Пазл Фрея,2021.06,No. PZL-500/01
Artist: unknown, Russian

文章標籤

白菜 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

2021.09.10 126pcs Taiwan Puzzle Days 2015 (1).jpg 2021.09.10 126pcs Taiwan Puzzle Days 2015 (2).jpg  
Taiwang,2021
size: 100x148 mm

文章標籤

白菜 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

2021.09.09 126pcs Taiwan Puzzle Days 2016 (2).jpg 2021.09.09 126pcs Taiwan Puzzle Days 2016 (1).jpg  
Taiwang,2021
size: 100x148 mm

文章標籤

白菜 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()

2021.09.08 126pcs Taiwan Puzzle Days 2017 (1).jpg 2021.09.08 126pcs Taiwan Puzzle Days 2017 (2).jpg  
Taiwang,2021
size: 100x148 mm

文章標籤

白菜 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

1631094155763.jpg 1631094155981.jpg  
Taiwang,2021
size: 100x148 mm

文章標籤

白菜 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()