Announcement

目前分類:Jigsaws:150P (116)

瀏覽方式: 標題列表 簡短摘要

2020.01.04 126pcs 惲壽平王翬花卉山水合冊 (1).jpg 2020.01.04 126pcs 惲壽平王翬花卉山水合冊 (4).jpg 2020.01.04 126pcs 惲壽平王翬花卉山水合冊 (3).jpg 2020.01.04 126pcs 惲壽平王翬花卉山水合冊 (2).jpg  
Taiwang,No.TW-126-006
Artist: 王翬(西元1632-1717年)

文章標籤

白菜 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

2020.01.04 126pcs 仙萼長春-菊花 (1).jpg 2020.01.04 126pcs 仙萼長春-菊花 (2).jpg 2020.01.04 126pcs 仙萼長春-菊花 (3).jpg  
Taiwang,No.TW-126-018
Artist: 郎世寧(Qing Dynasty)

文章標籤

白菜 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

2019.11.01 150pcs 角落生物-畫圖 (3).jpg 2019.11.01 150pcs 角落生物-畫圖 (1).jpg 2019.11.01 150pcs 角落生物-畫圖 (2).jpg  
Ensky,2019,No.MA-38
size: 76*102mm

文章標籤

白菜 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

2019.10.28 150pcs Aquarium - Chibi Maruko Chan 櫻桃小丸子-可愛企鵝風 (2).jpg 2019.10.28 150pcs Aquarium - Chibi Maruko Chan 櫻桃小丸子-可愛企鵝風 (1).jpg  
Pintoo,2019.10,No.P1359
Artist: 須田裕美子

文章標籤

白菜 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

2019.10.28 150pcs Honey - Chibi Maruko Chan 櫻桃小丸子-蜜蜂花園.jpg  
Pintoo,2019.10,No.P1360
Artist: 須田裕美子

文章標籤

白菜 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

2019.07.08 150pcs 日出紅葉.jpg  
Toywea(玩具堡),2014,No.P18002
size: 15*10 cm

文章標籤

白菜 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

2019.07.07 150pcs 極地印象 (1).jpg 2019.07.07 150pcs 極地印象 (2).jpg  
Toywea(玩具堡),2014,No.P18003
size: 15*10 cm

文章標籤

白菜 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

2019.07.07 150pcs 水天一色 (2).jpg 2019.07.07 150pcs 水天一色 (1).jpg  
Toywea(玩具堡),2014,No.P18002
size: 15*10 cm

文章標籤

白菜 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

2019.07.07 150pcs 絲路駝隊 (4).jpg 2019.07.07 150pcs 絲路駝隊 (3).jpg 2019.07.07 150pcs 絲路駝隊 (2).jpg 2019.07.07 150pcs 絲路駝隊 (1).jpg  
Toywea(玩具堡),2014,P17003
Artist: unknown

文章標籤

白菜 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

2019.07.07 150pcs 愛之心 (3).jpg 2019.07.07 150pcs 愛之心 (2).jpg 2019.07.07 150pcs 愛之心 (1).jpg  
Toywea(玩具堡),2014,P1801
Artist: unknown

文章標籤

白菜 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

2019.07.05 150pcs 風雨相依.jpg  
Toywea,No.unknown
Artist: unknown

文章標籤

白菜 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

2019.06.13 150pcs 奇奇蒂蒂 (4).jpg 2019.06.13 150pcs 奇奇蒂蒂 (3).jpg 2019.06.13 150pcs 奇奇蒂蒂 (2).jpg 2019.06.13 150pcs 奇奇蒂蒂 (1).jpg  

Yanoman,2019.04,No.2301-16
(aka Pintoo,P1338)

文章標籤

白菜 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

2019.06.06 Chibi Maruko Chan X Kaoshiung Metro 高雄捷運限定小丸子 (2).jpg 2019.06.06 Chibi Maruko Chan X Kaoshiung Metro 高雄捷運限定小丸子 (1).jpg 2019.06.06 Chibi Maruko Chan X Kaoshiung Metro 高雄捷運限定小丸子 (3).jpg 2019.06.06 Chibi Maruko Chan X Kaoshiung Metro 高雄捷運限定小丸子 (4).jpg 2019.06.06 Chibi Maruko Chan X Kaoshiung Metro 高雄捷運限定小丸子 (5).jpg 
Brand: unknown
Year: 2019

白菜 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

2019.05.31 My first Russia wooden puzzle, Manufacture DAVICI (1).jpg 2019.05.31 My first Russia wooden puzzle, Manufacture DAVICI (2).jpg 2019.05.31 My first Russia wooden puzzle, Manufacture DAVICI (3).jpg 2019.05.31 My first Russia wooden puzzle, Manufacture DAVICI (4).jpg 2019.05.31 My first Russia wooden puzzle, Manufacture DAVICI (5).jpg 2019.05.31 My first Russia wooden puzzle, Manufacture DAVICI (6).jpg   

DaViCi (Russia wooden puzzle),2014

Artist: Do......pum (must be Russian)

文章標籤

白菜 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

2019.05.28 126pcs Fireworks (1).jpg 2019.05.28 126pcs Picnic.jpg 2019.05.28 Play.jpg  
Brand: unknown
Year: 2019

文章標籤

白菜 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

2019.05.03 150pcs Winnie the Pooh - Honey (1).jpg 2019.05.03 150pcs Jump Rope (2).jpg 2019.05.03 150pcs Ballon (1).jpg 
Yanoman,2019.03,No.2301-12/11/10
Artist: A.A.Milne and E.H. Shepard.

文章標籤

白菜 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

2019.02.26 150pcs 櫻桃小丸子 - 盪鞦韆.jpg  
Pintoo,2018,No.P1222
Artist: 三浦美紀

文章標籤

白菜 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

2019.02.26 150pcs Fireworks 櫻桃小丸子 - 放煙花.jpg  
Pintoo,2018,No.P1205
Artist: 三浦美紀

文章標籤

白菜 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

2019.02.26 150pcs 小熊維尼系列 - 與朋友的美好時光.jpg  
Pintoo,2018,No.P1211
Artist: Disney

文章標籤

白菜 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

2019.02.17 150pcs 拉拉熊與甜甜圈 (1).jpg 2019.02.17 150pcs 拉拉熊與甜甜圈 (2).jpg 2019.02.17 150pcs 拉拉熊與甜甜圈 (3).jpg  
Ensky,2018.12,No.MA-17
Artist: San-X

文章標籤

白菜 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()