Announcement

目前分類:Jigsaws:150P (129)

瀏覽方式: 標題列表 簡短摘要

2019.07.07 150pcs 水天一色 (2).jpg 2019.07.07 150pcs 水天一色 (1).jpg  
Toywea(玩具堡),2014,No.P18002
size: 15*10 cm

文章標籤

白菜 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

2019.07.07 150pcs 絲路駝隊 (4).jpg 2019.07.07 150pcs 絲路駝隊 (3).jpg 2019.07.07 150pcs 絲路駝隊 (2).jpg 2019.07.07 150pcs 絲路駝隊 (1).jpg  
Toywea(玩具堡),2014,P17003
Artist: unknown

文章標籤

白菜 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

2019.07.07 150pcs 愛之心 (3).jpg 2019.07.07 150pcs 愛之心 (2).jpg 2019.07.07 150pcs 愛之心 (1).jpg  
Toywea(玩具堡),2014,P1801
Artist: unknown

文章標籤

白菜 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

2019.07.05 150pcs 風雨相依.jpg  
Toywea,No.unknown
Artist: unknown

文章標籤

白菜 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

2019.06.13 150pcs 奇奇蒂蒂 (4).jpg 2019.06.13 150pcs 奇奇蒂蒂 (3).jpg 2019.06.13 150pcs 奇奇蒂蒂 (2).jpg 2019.06.13 150pcs 奇奇蒂蒂 (1).jpg  

Yanoman,2019.04,No.2301-16
(aka Pintoo,P1338)

文章標籤

白菜 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

2019.06.06 Chibi Maruko Chan X Kaoshiung Metro 高雄捷運限定小丸子 (2).jpg 2019.06.06 Chibi Maruko Chan X Kaoshiung Metro 高雄捷運限定小丸子 (1).jpg 2019.06.06 Chibi Maruko Chan X Kaoshiung Metro 高雄捷運限定小丸子 (3).jpg 2019.06.06 Chibi Maruko Chan X Kaoshiung Metro 高雄捷運限定小丸子 (4).jpg 2019.06.06 Chibi Maruko Chan X Kaoshiung Metro 高雄捷運限定小丸子 (5).jpg 
Brand: unknown
Year: 2019

白菜 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

2019.05.31 My first Russia wooden puzzle, Manufacture DAVICI (1).jpg 2019.05.31 My first Russia wooden puzzle, Manufacture DAVICI (2).jpg 2019.05.31 My first Russia wooden puzzle, Manufacture DAVICI (3).jpg 2019.05.31 My first Russia wooden puzzle, Manufacture DAVICI (4).jpg 2019.05.31 My first Russia wooden puzzle, Manufacture DAVICI (5).jpg 2019.05.31 My first Russia wooden puzzle, Manufacture DAVICI (6).jpg   

DaViCi (Russia wooden puzzle),2014

Artist: Do......pum (must be Russian)

文章標籤

白菜 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()

2019.05.28 126pcs Fireworks (1).jpg 2019.05.28 126pcs Picnic.jpg 2019.05.28 Play.jpg  
Brand: unknown
Year: 2019

文章標籤

白菜 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

2019.05.03 150pcs Winnie the Pooh - Honey (1).jpg 2019.05.03 150pcs Jump Rope (2).jpg 2019.05.03 150pcs Ballon (1).jpg 
Yanoman,2019.03,No.2301-12/11/10
Artist: A.A.Milne and E.H. Shepard.

文章標籤

白菜 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

2019.02.26 150pcs 櫻桃小丸子 - 盪鞦韆.jpg  
Pintoo,2018,No.P1222
Artist: 三浦美紀

文章標籤

白菜 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

2019.02.26 150pcs Fireworks 櫻桃小丸子 - 放煙花.jpg  
Pintoo,2018,No.P1205
Artist: 三浦美紀

文章標籤

白菜 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

2019.02.26 150pcs 小熊維尼系列 - 與朋友的美好時光.jpg  
Pintoo,2018,No.P1211
Artist: Disney

文章標籤

白菜 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

2019.02.17 150pcs 拉拉熊與甜甜圈 (1).jpg 2019.02.17 150pcs 拉拉熊與甜甜圈 (2).jpg 2019.02.17 150pcs 拉拉熊與甜甜圈 (3).jpg  
Ensky,2018.12,No.MA-17
Artist: San-X

文章標籤

白菜 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

2019.02.16 150pcs 角落生物(書) (4).jpg 2019.02.16 150pcs 角落生物(書) (2).jpg 2019.02.16 150pcs 角落生物(書) (3).jpg 2019.02.16 150pcs 角落生物(書) (1).jpg  
Ensky,2018.12,No.MA-19
Artist: San-X

文章標籤

白菜 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

2019.02.16 150pcs 角落生物-喫茶 (1).jpg 2019.02.16 150pcs 角落生物-喫茶 (2).jpg 2019.02.16 150pcs 角落生物-喫茶 (3).jpg  
Ensky,2018.12,No.MA-20
Artist: San-X

文章標籤

白菜 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

2019.01.27 150pcs 角落生物(冰原) (3).jpg 2019.01.27 150pcs 角落生物(冰原) (2).jpg 2019.01.27 150pcs 角落生物(冰原) (1).jpg  
Artbox,2018,No.150-581
size: 10*14.7 cm

文章標籤

白菜 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

2018.11.15 130pcs Earth (1).jpg 2018.11.15 130pcs Earth (3).jpg 2018.11.15 130pcs Earth (4).jpg 2018.11.15 130pcs Earth (5).jpg 2018.11.15 130pcs Earth (8).jpg 2018.11.15 130pcs Earth (10).jpg  
HelloFish,2018.11.14
size: diameter 16.5 cm

白菜 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

2018.08.14 168pcs Mandala 曼荼羅雙面時鐘拼圖 (2).jpg 2018.08.14 168pcs Mandala 曼荼羅雙面時鐘拼圖 (3).jpg 2018.08.14 168pcs Mandala 曼荼羅雙面時鐘拼圖 (4).jpg 2018.08.14 168pcs Mandala 曼荼羅雙面時鐘拼圖 (5).jpg 2018.08.14 168pcs Mandala 曼荼羅雙面時鐘拼圖 (6).jpg 2018.08.14 168pcs Mandala 曼荼羅雙面時鐘拼圖 (1).jpg   

Renoir2018.08No.R-168-1693

Artist: 池田晶子

文章標籤

白菜 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

2018.07.05 150pcsX4 Totoro (6).jpg  
Artbox,No.150-G53
size: 10*14.7 cm

文章標籤

白菜 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

2018.07.05 150pcsX4 Totoro (4).jpg 2018.07.05 150pcsX4 Totoro (7).jpg 2018.07.05 150pcsX4 Totoro (3).jpg 2018.07.05 150pcsX4 Totoro (1).jpg  
Artbox,No.150-G55/56/57/58
size: 10*14.7 cm

文章標籤

白菜 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()