2009.05.24 UK map 60 giant pieces, 49x69 cm, Made in Czech Republic (21).JPG 

其實,這副是英國16副裡面第一盒打開的。因為留英後,對英國的種種很懷念,才買了這副來欣賞。

不過呢,這是巨形(Giant)Floor Puzzle,限四歲以上的小朋友拼。

拼圖的總面積與常規的1000片拼圖一樣大,單片拼圖也是非常之大(如下圖所示)。

2009.05.24 UK map 60 giant pieces, 49x69 cm, Made in Czech Republic.JPG (與正常拼圖相較之下...)2009.05.24 UK map 60 giant pieces, 49x69 cm, Made in Czech Republic (8).JPG (與50元對照)

其他角度:

2009.05.24 UK map 60 giant pieces, 49x69 cm, Made in Czech Republic (1).JPG 2009.05.24 UK map 60 giant pieces, 49x69 cm, Made in Czech Republic (2).JPG 2009.05.24 UK map 60 giant pieces, 49x69 cm, Made in Czech Republic (3).JPG 2009.05.24 UK map 60 giant pieces, 49x69 cm, Made in Czech Republic (4).JPG 2009.05.24 UK map 60 giant pieces, 49x69 cm, Made in Czech Republic (5).JPG 2009.05.24 UK map 60 giant pieces, 49x69 cm, Made in Czech Republic (6).JPG 2009.05.24 UK map 60 giant pieces, 49x69 cm, Made in Czech Republic (7).JPG 2009.05.24 UK map 60 giant pieces, 49x69 cm, Made in Czech Republic (9).JPG 2009.05.24 UK map 60 giant pieces, 49x69 cm, Made in Czech Republic (10).JPG 2009.05.24 UK map 60 giant pieces, 49x69 cm, Made in Czech Republic (11).JPG 2009.05.24 UK map 60 giant pieces, 49x69 cm, Made in Czech Republic (12).JPG 2009.05.24 UK map 60 giant pieces, 49x69 cm, Made in Czech Republic (13).JPG 2009.05.24 UK map 60 giant pieces, 49x69 cm, Made in Czech Republic (14).JPG 2009.05.24 UK map 60 giant pieces, 49x69 cm, Made in Czech Republic (15).JPG 2009.05.24 UK map 60 giant pieces, 49x69 cm, Made in Czech Republic (16).JPG 2009.05.24 UK map 60 giant pieces, 49x69 cm, Made in Czech Republic (17).JPG 2009.05.24 UK map 60 giant pieces, 49x69 cm, Made in Czech Republic (18).JPG 2009.05.24 UK map 60 giant pieces, 49x69 cm, Made in Czech Republic (19).JPG 2009.05.24 UK map 60 giant pieces, 49x69 cm, Made in Czech Republic (20).JPG  2009.05.24 UK map 60 giant pieces, 49x69 cm, Made in Czech Republic (22).JPG 2009.05.24 UK map 60 giant pieces, 49x69 cm, Made in Czech Republic (23).JPG

 

arrow
arrow
    全站熱搜

    白菜 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()