2010.02.08 1000片The Girls of Vermer.JPG 2010.02.08 JG拼圖.JPG 2010.02.08 500片Vintage Flora 外觀.JPG 

最近因工作很忙也很煩,

當白菜遇到這種狀況時,就會喜歡亂花錢(汗)

所以~就二話不說的訂了三幅進來(2*Vintage Flora, 1*維梅爾的少女們)

2010.02.08 500片Vintage Flora 外觀 (1).JPG 2010.02.08 500片Vintage Flora 外觀 (2).JPG 2010.02.08 500片Vintage Flora 外觀 (3).JPG 2010.02.08 500片Vintage Flora 外觀 (4).JPG 2010.02.08 500片Vintage Flora 外觀 (5).JPG 2010.02.08 500片Vintage Flora 外觀 (6).JPG 2010.02.08 500片Vintage Flora 外觀 (7).JPG 2010.02.08 500片Vintage Flora 外觀 (8).JPG 2010.02.08 500片Vintage Flora 外觀 (9).JPG 2010.02.08 500片Vintage Flora 外觀 (10).JPG 2010.02.08 500片Vintage Flora 外觀 (11).JPG 2010.02.08 500片Vintage Flora 外觀 (12).JPG 2010.02.08 500片Vintage Flora 外觀 (13).JPG 2010.02.08 500片Vintage Flora 外觀 (14).JPG 2010.02.08 500片Vintage Flora 外觀 (15).JPG 2010.02.08 500片Vintage Flora 外觀 (16).JPG 2010.02.08 500片Vintage Flora 外觀 (17).JPG 2010.02.08 500片Vintage Flora 外觀 (18).JPG 2010.02.08 500片Vintage Flora 外觀 (19).JPG 2010.02.08 500片Vintage Flora 外觀 (20).JPG 2010.02.08 500片Vintage Flora 外觀 (21).JPG 2010.02.08 500片Vintage Flora 外觀 (22).JPG 2010.02.08 500片Vintage Flora 外觀 (23).JPG 2010.02.08 500片Vintage Flora 外觀 (24).JPG 2010.02.08 500片Vintage Flora 外觀 (25).JPG 2010.02.08 500片Vintage Flora 外觀 (26).JPG 2010.02.08 500片Vintage Flora 外觀 (27).JPG 2010.02.08 500片Vintage Flora 外觀 (28).JPG

~

另外,看了Ravensburger的新目錄,

現在有出金字塔狀的立體拼圖唷。

圖樣相當特別,哪天等我有閒有空時,再來scan目錄出來好哩:p

arrow
arrow
    全站熱搜

    白菜 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()