2010.03.30 532片蕭蕭的秋月 (6).JPG 2010.03.30 532片蕭蕭的秋月 (7).JPG 2010.03.30 532片蕭蕭的秋月 (8).JPG 2010.03.30 532片蕭蕭的秋月 (9).JPG 2010.03.30 532片蕭蕭的秋月 (10).JPG 2010.03.30 532片蕭蕭的秋月 (11).JPG

這款呢,可能是之前拼了許多幾米樹林的洗禮

相對來說,easy很多呢

依序完成:框à挑出白色區域à黃色月亮à樹幹à葉子

 

2010.03.30 532片蕭蕭的秋月.JPG 2010.03.30 532片蕭蕭的秋月 (1).JPG 2010.03.30 532片蕭蕭的秋月 (2).JPG 2010.03.30 532片蕭蕭的秋月 (3).JPG 2010.03.30 532片蕭蕭的秋月 (4).JPG 2010.03.30 532片蕭蕭的秋月 (5).JPG

arrow
arrow
    全站熱搜

    白菜 發表在 痞客邦 留言(2) 人氣()