2010.07.15 Pintoo 500片The Gleize Bridge (1).JPG 2010.07.15 Pintoo 500片The Gleize Bridge (7).JPG 2010.07.15 Pintoo 500片The Gleize Bridge (8).JPG 2010.07.15 Pintoo 500片The Gleize Bridge (9).JPG 

Pintoo,2010年,500片,梵谷,The Gleize Bridge

(尚未於網路商城上販售,購於玩具展)

第一步:挑邊的同時,將白邊及次邊(半白半彩)分堆放

第二步:(白菜的習慣)將所有拼片翻到正面

第三步:剩下的拼片做顏色分類,將白邊及次邊拼起來,使其更加穩固

第四步:開始享受拼圖之樂吧

 

盒內附四張小卡,皆為新品,陸續釋出於網購上

2010.07.15 Pintoo 500片The Gleize Bridge (2).JPG 2010.07.15 Pintoo 500片The Gleize Bridge (3).JPG 2010.07.15 Pintoo 500片The Gleize Bridge (4).JPG 2010.07.15 Pintoo 500片The Gleize Bridge (5).JPG

過程:

2010.07.15 Pintoo 500片The Gleize Bridge (6).JPG 2010.07.15 Pintoo 500片The Gleize Bridge (10).JPG 2010.07.15 Pintoo 500片The Gleize Bridge (11).JPG 2010.07.15 Pintoo 500片The Gleize Bridge (12).JPG 2010.07.15 Pintoo 500片The Gleize Bridge (13).JPG 2010.07.15 Pintoo 500片The Gleize Bridge (14).JPG 2010.07.15 Pintoo 500片The Gleize Bridge (15).JPG 2010.07.15 Pintoo 500片The Gleize Bridge (16).JPG 2010.07.15 Pintoo 500片The Gleize Bridge (17).JPG 2010.07.15 Pintoo 500片The Gleize Bridge (18).JPG 2010.07.15 Pintoo 500片The Gleize Bridge (19).JPG 2010.07.15 Pintoo 500片The Gleize Bridge (20).JPG 2010.07.15 Pintoo 500片The Gleize Bridge (21).JPG 2010.07.15 Pintoo 500片The Gleize Bridge (22).JPG 2010.07.15 Pintoo 500片The Gleize Bridge (23).JPG 2010.07.15 Pintoo 500片The Gleize Bridge (24).JPG  

此幅以二手價300元出售。

arrow
arrow
    全站熱搜

    白菜 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()