2010.09.06 300P米奇(妮)聖誕紀念版 (1).jpg 2010.09.06 300P米奇(妮)聖誕紀念版 (2).jpg 2010.09.06 300P米奇(妮)聖誕紀念版 (3).jpg 2010.09.06 300P米奇(妮)聖誕紀念版 (4).jpg

米奇及米妮聖誕限量版的拼圖

盒裝上還附上Xmas造型的應景貼紙(?)

不知道用意何在,總不可能是貼在拼圖上吧(心痛~)

2010.09.06 300P米奇(妮)聖誕紀念版 (5).jpg 2010.09.06 300P米奇(妮)聖誕紀念版 (6).jpg 2010.09.06 300P米奇(妮)聖誕紀念版 (7).jpg 2010.09.06 300P米奇(妮)聖誕紀念版 (8).jpg 2010.09.06 300P米奇(妮)聖誕紀念版 (9).jpg 2010.09.06 300P米奇(妮)聖誕紀念版 (10).jpg 2010.09.06 300P米奇(妮)聖誕紀念版 (11).jpg 2010.09.06 300P米奇(妮)聖誕紀念版 (12).jpg 2010.09.06 300P米奇(妮)聖誕紀念版 (13).jpg 2010.09.06 300P米奇(妮)聖誕紀念版 (14).jpg 2010.09.06 300P米奇(妮)聖誕紀念版 (15).jpg 2010.09.06 300P米奇(妮)聖誕紀念版 (16).jpg 2010.09.06 300P米奇(妮)聖誕紀念版 (17).jpg 2010.09.06 300P米奇(妮)聖誕紀念版 (18).jpg

2010.09.06 300P米奇(妮)聖誕紀念版 (9).jpg 

arrow
arrow
    全站熱搜

    白菜 發表在 痞客邦 留言(2) 人氣()