2010.11.02 300 pcs Windsor tea towel Q版 (17).jpg

Q版顧名思義就是可愛版的囉

有沒有可愛呀~(自我陶醉中)

這一批算是tea towel的第一發吧

tea towel的原始大小大概是1000片拼圖那麼大的"茶巾"

(有迷有覺得英國人很浪費?!拿這麼漂亮的茶巾來擦廚具

要不是白菜親眼所看,不然還真無法相信如此"奢侈")

圖中左上方的圓洞洞就是拿來掛tea towel用的

Windsor Castle中文稱為"溫莎堡",女王有時會來這兒住住

2010.11.02 300 pcs Windsor tea towel Q版 (2).jpg 2010.11.02 300 pcs Windsor tea towel Q版 (3).jpg 2010.11.02 300 pcs Windsor tea towel Q版 (4).jpg 2010.11.02 300 pcs Windsor tea towel Q版 (5).jpg 2010.11.02 300 pcs Windsor tea towel Q版 (6).jpg 2010.11.02 300 pcs Windsor tea towel Q版 (7).jpg 2010.11.02 300 pcs Windsor tea towel Q版 (8).jpg 2010.11.02 300 pcs Windsor tea towel Q版 (9).jpg 2010.11.02 300 pcs Windsor tea towel Q版 (10).jpg 2010.11.02 300 pcs Windsor tea towel Q版 (19).jpg 2010.11.02 300 pcs Windsor tea towel Q版 (20).jpg 2010.11.02 300 pcs Windsor tea towel Q版 (21).jpg 2010.11.02 300 pcs Windsor tea towel Q版 (22).jpg 2010.11.02 300 pcs Windsor tea towel Q版 (23).jpg 2010.11.02 300 pcs Windsor tea towel Q版 (24).jpg 2010.11.02 300 pcs Windsor tea towel Q版 (25).jpg 2010.11.02 300 pcs Windsor tea towel Q版 (26).jpg 2010.11.02 300 pcs Windsor tea towel Q版 (27).jpg

 

下一幅拼哪個好呢?!

 

arrow
arrow
    全站熱搜

    白菜 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()