2011.05.13 150 pcs My Neighborhood TOTORO, No (13).jpg 2011.05.13 150 pcs My Neighborhood TOTORO, No (14).jpg 2011.05.13 150 pcs My Neighborhood TOTORO, No (15).jpg 2011.05.13 150 pcs My Neighborhood TOTORO, No (16).jpg 2011.05.13 150 pcs My Neighborhood TOTORO, No (17).jpg 2011.05.13 150 pcs My Neighborhood TOTORO, No (18).jpg 
Artbox,No.150-G12

唯一沒有草葉邊的龍貓迷你拼

拼著拼著想起來了,它的底圖條文可以分辨"XY軸"

有助於判斷拼片方向

2011.05.13 150 pcs My Neighborhood TOTORO, No (19).jpg 2011.05.13 150 pcs My Neighborhood TOTORO, No (20).jpg 2011.05.13 150 pcs My Neighborhood TOTORO, No (21).jpg 2011.05.13 150 pcs My Neighborhood TOTORO, No (22).jpg 2011.05.13 150 pcs My Neighborhood TOTORO, No (23).jpg  

2011.05.13 150 pcs My Neighborhood TOTORO, No (19).jpg  

arrow
arrow
    全站熱搜

    白菜 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()