2011.06.24 108片河邊看魚 (4).jpg 2011.06.24 108片河邊看魚 (5).jpg 2011.06.24 108片河邊看魚 (6).jpg 2011.06.24 108片河邊看魚 (7).jpg 2011.06.24 108片河邊看魚 (8).jpg 2011.06.24 108片河邊看魚 (9).jpg

Artbox,No.108-217

size:18.2 x 25.7 cm

Studio Ghibli系列的拼片材質都跟一般的日拼不大一樣哩

是有一點像畫紙類的處感,還蠻特別的XD

這好像是白菜第二次拼正常拼片的龍貓圖呢

2011.06.24 108片河邊看魚 (1).jpg 2011.06.24 108片河邊看魚 (2).jpg 2011.06.24 108片河邊看魚 (3).jpg 2011.06.24 108片河邊看魚 (10).jpg 2011.06.24 108片河邊看魚 (11).jpg 2011.06.24 108片河邊看魚 (12).jpg 2011.06.24 108片河邊看魚 (13).jpg 2011.06.24 108片河邊看魚 (14).jpg 2011.06.24 108片河邊看魚 (15).jpg  

2011.06.24 108片河邊看魚 (10).jpg 2011.06.24 108片河邊看魚 (15).jpg  

文章標籤

全站熱搜

白菜 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()