2011.06.25 1500 pcs Mezzo Goddess (4).jpg 2011.06.26 1500 pcs Mezzo Goddess (1).jpg 2011.06.26 1500 pcs Mezzo Goddess (3).jpg 2011.06.26 1500 pcs Mezzo Goddess_2 (2).jpg 2011.06.26 1500 pcs Mezzo Goddess_2 (3).jpg 2011.06.26 1500 pcs Mezzo Goddess_2 (5).jpg 
Castorland,C-150854,size:68 x 47 cm

Made in Poland

算是迷你拼片,原本以為跟達洋的"森林小貓"拼片差不多大

後來仔細回想了一下,應該是介於Clementoni拼片與森林小貓之間

2011.06.25 1500 pcs Mezzo Goddess (1).jpg 2011.06.25 1500 pcs Mezzo Goddess (2).jpg 2011.06.25 1500 pcs Mezzo Goddess (3).jpg 2011.06.26 1500 pcs Mezzo Goddess (2).jpg 2011.06.26 1500 pcs Mezzo Goddess_2 (1).jpg 2011.06.26 1500 pcs Mezzo Goddess_2 (4).jpg 2011.06.26 1500 pcs Mezzo Goddess_2 (6).jpg 2011.06.26 1500 pcs Mezzo Goddess_2 (7).jpg 2011.06.26 1500 pcs Mezzo Goddess_2 (8).jpg 2011.06.26 1500 pcs Mezzo Goddess_2 (9).jpg 2011.06.26 1500 pcs Mezzo Goddess_2 (10).jpg 2011.06.26 1500 pcs Mezzo Goddess_2 (11).jpg  

這1500片大概是我有史以來拼最快的一次吧。

約十小時,分兩天完成!

2011.06.26 1500 pcs Mezzo Goddess (3).jpg 2011.06.26 1500 pcs Mezzo Goddess_2 (2).jpg 2011.06.26 1500 pcs Mezzo Goddess_2 (4).jpg 2011.06.26 1500 pcs Mezzo Goddess_2 (6).jpg  

喜歡這款的拼友,可以等迷糊貓的樂拼進貨唷^^

可靠消息指出:Castorland約九月左右才會開賣

所以,大家可以先把荷包養胖胖^^

arrow
arrow
    文章標籤
    Castorland
    全站熱搜

    白菜 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()