2012.09.29 500P UNICEF round puzzle (5).JPG 2012.09.29 500P UNICEF round puzzle (6).JPG 2012.09.29 500P UNICEF round puzzle (7).JPG 2012.09.29 500P UNICEF round puzzle (8).JPG 2012.09.29 500P UNICEF round puzzle (9).JPG 2012.09.29 500P UNICEF round puzzle (19).JPG 

UNICEF, round jigsaw puzzle
No.4P2103
diameter: 50 cm

拼片品質很讚!! 不過似乎僅限定美國地區銷售!!

白菜會想辦法去買到其他圖款的^^

2012.09.29 500P UNICEF round puzzle (18).JPG 2012.09.29 500P UNICEF round puzzle (17).JPG 2012.09.29 500P UNICEF round puzzle (16).JPG 2012.09.29 500P UNICEF round puzzle (15).JPG 2012.09.29 500P UNICEF round puzzle (14).JPG 2012.09.29 500P UNICEF round puzzle (13).JPG 2012.09.29 500P UNICEF round puzzle (12).JPG 2012.09.29 500P UNICEF round puzzle (11).JPG 2012.09.29 500P UNICEF round puzzle (10).JPG 2012.09.29 500P UNICEF round puzzle (4).JPG 2012.09.29 500P UNICEF round puzzle (3).JPG 2012.09.29 500P UNICEF round puzzle (2).JPG 2012.09.29 500P UNICEF round puzzle (1).JPG 2012.09.29 500P UNICEF round puzzle.JPG  

2012.09.29 500P UNICEF round puzzle (19).JPG 2012.09.29 500P UNICEF round puzzle (9).JPG  

arrow
arrow
    文章標籤
    UNICEF
    全站熱搜

    白菜 發表在 痞客邦 留言(8) 人氣()