2012.11.24 1000P Splish Splash (7) 2012.11.24 1000P Splish Splash (9) 2012.11.24 1000P Splish Splash (10) 2012.11.24 1000P Splish Splash (11) 2012.11.24 1000P Splish Splash (12) 2012.11.24 1000P Splish Splash (13)

Mega,2012,Toby Bluth

size:48.10 x 67.95 cm

這盒的品質有點意外,有的拼片禿掉變白,有的連體嬰

整體上~~白菜可愛的小飛象~~超愛的啦

2012.11.24 1000P Splish Splash (21) 2012.11.24 1000P Splish Splash (20) 2012.11.24 1000P Splish Splash (19) 2012.11.24 1000P Splish Splash (18) 2012.11.24 1000P Splish Splash (17) 2012.11.24 1000P Splish Splash (16) 2012.11.24 1000P Splish Splash (15) 2012.11.24 1000P Splish Splash (14) 2012.11.24 1000P Splish Splash (8) 2012.11.24 1000P Splish Splash (6) 2012.11.24 1000P Splish Splash (5) 2012.11.24 1000P Splish Splash (4) 2012.11.24 1000P Splish Splash (3) 2012.11.24 1000P Splish Splash (2) 2012.11.24 1000P Splish Splash (1)  

2012.11.24 1000P Splish Splash (21) 2012.11.24 1000P Splish Splash (19) 2012.11.24 1000P Splish Splash (18) 2012.11.24 1000P Splish Splash (14)  

arrow
arrow
    文章標籤
    Mega
    全站熱搜

    白菜 發表在 痞客邦 留言(2) 人氣()