2014.04.30 40pcs Baffling Bauble (3).jpg 2014.04.30 40pcs Baffling Bauble (4).jpg 2014.04.30 40pcs Baffling Bauble (6).jpg 2014.04.30 40pcs Baffling Bauble (5).jpg 2014.04.30 40pcs Baffling Bauble (7).jpg 2014.04.30 40pcs Baffling Bauble (8).jpg  

Wentworth, No.653608
Artist: Jane Ryder-Gray
size: 109 x 127 cm

最簡單、最不起眼的圖案,拼片最特別、最具挑戰~~

 

英國郵票還挺可愛的(很少見到不是女王頭的郵票)

2014.04.30 40pcs Baffling Bauble (1).jpg  

2014.04.30 40pcs Baffling Bauble (2).jpg

2014.04.30 40pcs Baffling Bauble (3).jpg

2014.04.30 40pcs Baffling Bauble (4).jpg

2014.04.30 40pcs Baffling Bauble (6).jpg 

2014.04.30 40pcs Baffling Bauble (5).jpg  

2014.04.30 40pcs Baffling Bauble (7).jpg

2014.04.30 40pcs Baffling Bauble (8).jpg

 

12款合照

2014.04.30 Wentworth 40pcs X12.jpg   

arrow
arrow
    文章標籤
    Wentworth
    全站熱搜

    白菜 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()