2014.05.10 1000pcs Shepherd Piping to a Shepherdess (1).jpg 2014.05.10 1000pcs Shepherd Piping to a Shepherdess (2).jpg 2014.05.10 1000pcs Shepherd Piping to a Shepherdess (3).jpg 2014.05.10 1000pcs Shepherd Piping to a Shepherdess (5).jpg 2014.05.10 1000pcs Shepherd Piping to a Shepherdess (7).jpg 2014.05.10 1000pcs Shepherd Piping to a Shepherdess (6).jpg 

Pintoo,H1273

Artist: Boucher

size: 58.8 x 37.8 cm

這款的盒底居然有一張閃耀貼紙標示"故宮藝奇典藏"

不知這跟故宮有什麼關連??!!

2014.05.10 1000pcs Shepherd Piping to a Shepherdess (5).jpg  

 

小乖乖有些之前沒見過的圖~~

2014.05.10 小乖乖 (5).jpg 2014.05.10 小乖乖 (4).jpg 2014.05.10 小乖乖 (3).jpg 2014.05.10 小乖乖 (2).jpg 2014.05.10 小乖乖 (1).jpg  

arrow
arrow
    文章標籤
    Pintoo
    全站熱搜

    白菜 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()