2014.12.06 1000pcs Fishing Map and Guide Shop (8).jpg 2014.12.06 1000pcs Fishing Map and Guide Shop (7).jpg 2014.12.06 1000pcs Fishing Map and Guide Shop (3).jpg 2014.12.06 1000pcs Fishing Map and Guide Shop (2).jpg 2014.12.06 1000pcs Fishing Map and Guide Shop (1).jpg 2014.12.06 1000pcs Fishing Map and Guide Shop.jpg  

Pintoo, 2014, H1658

Artist: Hiro Tanikawa

size: 72.8 x 30.8 cm

2014.12.06 1000pcs Fishing Map and Guide Shop (10).jpg 2014.12.06 1000pcs Fishing Map and Guide Shop (9).jpg 2014.12.06 1000pcs Fishing Map and Guide Shop (6).jpg 2014.12.06 1000pcs Fishing Map and Guide Shop (5).jpg  

跟"雪"從下午四點拼到晚上九點... 

頗有挑戰性的圖...!!!

2014.12.06 1000pcs Fishing Map and Guide Shop (5).jpg  

 

若是2000片, 圖就裁切到這兒~左半邊的都沒嚕

左邊其實還有很多細節呢

2014.12.06 1000pcs Fishing Map and Guide Shop (6).jpg  

 

 

 

arrow
arrow
    文章標籤
    Pintoo
    全站熱搜

    白菜 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()