2015.01.10 100pcs A Park of Cats (1).jpg 2015.01.10 100pcs A Park of Cats.jpg  2015.01.10 100pcs A Park of Cats (5).jpg 2015.01.10 100pcs A Park of Cats (4).jpg 2015.01.10 100pcs A Park of Cats (3).jpg 2015.01.10 100pcs A Park of Cats (2).jpg 

Renoir Puzzles, 2015, No.RW-100-862
Artist: Makoto
size: 17.5x21 cm

2015.01.10 100pcs A Park of Cats (5).jpg  

白菜覺得這幅雷諾瓦做的很精細

很多貓拼片都有細微的表情

可見有用心有差~

2015.01.10 100pcs A Park of Cats (4).jpg 2015.01.10 100pcs A Park of Cats (3).jpg 2015.01.10 100pcs A Park of Cats (2).jpg  

 

2015.01.10 100pcs A Park of Cats (6).jpg  

 

arrow
arrow
    文章標籤
    Makoto
    全站熱搜

    白菜 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()