2016.08.24-25 1000pcs The Bakery (1).jpg 2016.08.24-25 1000pcs The Bakery (2).jpg 2016.08.24-25 1000pcs The Bakery (3).jpg 2016.08.24-25 1000pcs The Bakery (4).jpg 2016.08.24-25 1000pcs The Bakery (5).jpg  
Pintoo,H1668
Artist: Hiro Tanikawa
size: size: 58.8 x 37.8 cm

上次拼這畫家"釣魚店"是跟阿雪一起完成的

從來不知會如此難拼.....GOD...

2016.08.24-25 1000pcs The Bakery (2).jpg  

 

2016.08.24-25 1000pcs The Bakery (3).jpg

2016.08.24-25 1000pcs The Bakery (4).jpg

2016.08.24-25 1000pcs The Bakery (5).jpg  

 

 

 

文章標籤

Pintoo Hiro Tanikawa

全站熱搜

白菜 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()