2017.03.25-26 1000pcs Meadow at Morning (1).jpg 2017.03.25-26 1000pcs Meadow at Morning (2).jpg 2017.03.25-26 1000pcs Meadow at Morning (3).jpg 2017.03.25-26 1000pcs Meadow at Morning (4).jpg  
Ravensburger,No.19608
Nature Edition No.8
size: 70 x 50 cm

 

只有玩拼圖的人才會懂得"只差一點點的魔咒"~~~~~

從第一張的剩一點點,到第二張的剩一點點,隔了兩小時~_~

2017.03.25-26 1000pcs Meadow at Morning (1).jpg

2017.03.25-26 1000pcs Meadow at Morning (2).jpg   

 

為了一點點的廢寢忘食.....

2017.03.25-26 1000pcs Meadow at Morning (3).jpg  

 

上半部最美

2017.03.25-26 1000pcs Meadow at Morning (4).jpg  

    文章標籤

    Ravensburger

    全站熱搜

    白菜 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()