2017.06.16 488pcs Naruto Whirlpool, Awa Province (1).jpg 2017.06.16 488pcs Naruto Whirlpool, Awa Province (2).jpg 2017.06.16 488pcs Naruto Whirlpool, Awa Province (3).jpg 2017.06.16 488pcs Naruto Whirlpool, Awa Province (4).jpg 2017.06.16 488pcs Naruto Whirlpool, Awa Province (5).jpg 2017.06.16 488pcs Naruto Whirlpool, Awa Province (6).jpg  
Liberty Puzzles,No.2945
Artist: Ando Hiroshige
size: 11.75" X 17.75"

團拼真好~不用自己面對超難拼的圖

2017.06.16 488pcs Naruto Whirlpool, Awa Province (2).jpg

 

2017.06.16 488pcs Naruto Whirlpool, Awa Province (3).jpg

 

2017.06.16 488pcs Naruto Whirlpool, Awa Province (5).jpg

 

2017.06.16 488pcs Naruto Whirlpool, Awa Province (7).jpg

把龍挖出來的主意是阿雪出的呢~

西方眼中的龍跟東方的龍還是有差的~

2017.06.16 488pcs Naruto Whirlpool, Awa Province (8).jpg

 

2017.06.16 488pcs Naruto Whirlpool, Awa Province (9).jpg  

 

 

arrow
arrow
    文章標籤
    LP
    全站熱搜

    白菜 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()