2017.09.12 500pcs My Sunny Day, Starry Night of Yamagata (1).JPG 2017.09.12 500pcs My Sunny Day, Starry Night of Yamagata (2).JPG 2017.09.12 500pcs My Sunny Day, Starry Night of Yamagata (3).JPG 2017.09.12 500pcs My Sunny Day, Starry Night of Yamagata (4).JPG 2017.09.12 500pcs My Sunny Day, Starry Night of Yamagata (5).JPG  

ChamberArt,2017,No. 05-509

Artist: Yun Jin Kyung

size: 38*52 cm

Made in Korea

2017.09.12 500pcs My Sunny Day, Starry Night of Yamagata (2).JPG  

此圖也有出一千片的版本

當時考量房子一堆堆可能很難拼~最後選了五百片~將將好!!

2017.09.12 500pcs My Sunny Day, Starry Night of Yamagata (3).JPG

 

2017.09.12 500pcs My Sunny Day, Starry Night of Yamagata (4).JPG

 

2017.09.12 500pcs My Sunny Day, Starry Night of Yamagata (5).JPG  

文章標籤

全站熱搜

白菜 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()