2019.03.05 1000pcs The Happiness Year Mickey Mouse & Minnie (6).jpg 2019.03.05 1000pcs The Happiness Year Mickey Mouse & Minnie (5).jpg 2019.03.05 1000pcs The Happiness Year Mickey Mouse & Minnie (4).jpg 2019.03.05 1000pcs The Happiness Year Mickey Mouse & Minnie (3).jpg 2019.03.05 1000pcs The Happiness Year Mickey Mouse & Minnie (2).jpg 2019.03.05 1000pcs The Happiness Year Mickey Mouse & Minnie (1).jpg  
Tenyo,2018,No.TDR-1000-421
Artist:Disney
size: 51*73.5 cm
Made in Japan
Tokyo Disney Resort 30th Anniversary

真的是物以稀為貴
看在這款很美的份上購入,但大失血...

2019.03.05 1000pcs The Happiness Year Mickey Mouse & Minnie (7).jpg 2019.03.05 1000pcs The Happiness Year Mickey Mouse & Minnie (8).jpg 2019.03.05 1000pcs The Happiness Year Mickey Mouse & Minnie (9).jpg 2019.03.05 1000pcs The Happiness Year Mickey Mouse & Minnie (10).jpg 2019.03.05 1000pcs The Happiness Year Mickey Mouse & Minnie (11).jpg

2019.03.05 1000pcs The Happiness Year Mickey Mouse & Minnie (13).jpg 2019.03.05 1000pcs The Happiness Year Mickey Mouse & Minnie (14).jpg 2019.03.05 1000pcs The Happiness Year Mickey Mouse & Minnie (15).jpg 2019.03.05 1000pcs The Happiness Year Mickey Mouse & Minnie (12).jpg  

每一片都是Bling bling的唷~~~超級特別~~

2019.03.05 1000pcs The Happiness Year Mickey Mouse & Minnie (1).jpg  

挑片挑著挑著~挑出我的愛~~~小飛象吶....嘿嘿嘿~

2019.03.05 1000pcs The Happiness Year Mickey Mouse & Minnie (2).jpg  

 

假白菜飄過說~~~怎麼拚的每一幅都是倒著拼阿....

2019.03.05 1000pcs The Happiness Year Mickey Mouse & Minnie (3).jpg   

要是白菜說,最喜歡的地方是"邊框"不知道會不會被揍飛???

哈哈哈~~~這款的邊是白菜最喜歡的藍色~~~太美了!!!

2019.03.05 1000pcs The Happiness Year Mickey Mouse & Minnie (15).jpg  

小飛象是第2喜歡的部分~~

2019.03.05 1000pcs The Happiness Year Mickey Mouse & Minnie (10).jpg  

 

arrow
arrow
    文章標籤
    Tenyo
    全站熱搜

    白菜 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()