2019.09.24 500pcs Spring Deer 春鹿 (1).jpg 2019.09.24 500pcs Spring Deer 春鹿 (2).jpg 2019.09.24 500pcs Spring Deer 春鹿 (3).jpg 2019.09.24 500pcs Spring Deer 春鹿 (4).jpg 2019.09.24 500pcs Spring Deer 春鹿 (5).jpg 2019.09.24 500pcs Spring Deer 春鹿 (6).jpg  

尚乘美圖(Shang Cheng Meitu),2019
Artist: Rlon Wang 王荣亮 (Shenzhen, China/1985~)

size: 38*52 cm
購入地:蝦皮賣家 生活街/sax222

2019.09.24 500pcs Spring Deer 春鹿 (8).jpg  

本款有特殊片唷~不再是萬年骨頭片唷!!

純色的地方戳了比較久~~~

 

主角~

2019.09.24 500pcs Spring Deer 春鹿 (5).jpg

 

小鳥們~

2019.09.24 500pcs Spring Deer 春鹿 (6).jpg

 

來張特寫~

2019.09.24 500pcs Spring Deer 春鹿 (7).jpg  

arrow
arrow
    全站熱搜

    白菜 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()