2020.08.04-08.11 2000pcs The King of Roosters 雞中之霸(TPD) (1).jpg 2020.08.04-08.11 2000pcs The King of Roosters 雞中之霸(TPD) (2).jpg 2020.08.04-08.11 2000pcs The King of Roosters 雞中之霸(TPD) (3).jpg 2020.08.04-08.11 2000pcs The King of Roosters 雞中之霸(TPD) (4).jpg 2020.08.04-08.11 2000pcs The King of Roosters 雞中之霸(TPD) (5).jpg 2020.08.03-08.07 2000pcs The King of Rooster.jpg  
Pintoo,No.H2196
Artist: Da Zha Xiong  (Chinese)
size: 58.8x72.8 cm

今年TPD唯一一幅

2020.08.04-08.11 2000pcs The King of Roosters 雞中之霸(TPD) (2).jpg   

kknews節錄 "出自這位插畫師侯亞楠之手,他是一位85後的天津人,現在是一名全職繪畫師。"
https://kknews.cc/zh-tw/culture/pla4g9z.html

2020.08.04-08.11 2000pcs The King of Roosters 雞中之霸(TPD) (3).jpg

 

霸雞

2020.08.04-08.11 2000pcs The King of Roosters 雞中之霸(TPD) (4).jpg

 

皮癢小雞~

2020.08.04-08.11 2000pcs The King of Roosters 雞中之霸(TPD) (5).jpg   

 

 

 

arrow
arrow
    文章標籤
    Pintoo 大渣熊
    全站熱搜

    白菜 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()