2020.12.18-12.19 1200pcs Persimmon Trail 柿道之跡 (5).jpg 2020.12.18-12.19 1200pcs Persimmon Trail 柿道之跡 (1).jpg 2020.12.18-12.19 1200pcs Persimmon Trail 柿道之跡 (2).jpg 2020.12.18-12.19 1200pcs Persimmon Trail 柿道之跡 (3).jpg 2020.12.18-12.19 1200pcs Persimmon Trail 柿道之跡 (4).jpg  
Pintoo,2020.12,No. H2421
Artist: Tadashi Matsumoto 松本忠 (Japanese)
size: 44.6x58.8 cm

2020.12.18-12.19 1200pcs Persimmon Trail 柿道之跡 (2).jpg  

 

上半部那些電線~不大好拼...

2020.12.18-12.19 1200pcs Persimmon Trail 柿道之跡 (3).jpg

 

舊式日本房屋也是~白菜果然不適合作"房地產"吶~

2020.12.18-12.19 1200pcs Persimmon Trail 柿道之跡 (4).jpg  

 

arrow
arrow
    文章標籤
    Pintoo 松本忠
    全站熱搜

    白菜 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()