2021.09.13 160pcs A House in the Lilac (1).jpg 2021.09.13 160pcs A House in the Lilac (18).jpg 2021.09.13 160pcs A House in the Lilac (9).jpg 2021.09.13 160pcs A House in the Lilac (3).jpg 2021.09.13 160pcs A House in the Lilac (2).jpg  
DaViCi,2013,No. 4
Artist: Vladimir Yuryevich Zhdanov (1959~ , Russian)
size: 27 x 20 cm
Made in Russia

 2021.09.13 160pcs A House in the Lilac (17).jpg  

 

背景的風景~那個藍色屋頂的建築物,出現在很多俄國拼圖中~~

2021.09.13 160pcs A House in the Lilac (16).jpg  

畫家介紹:https://1001puzzle.com/authors/vladimir-zhdanov/

2021.09.13 160pcs A House in the Lilac (15).jpg  

這次俄拼好快~不到一個月

 

2021.09.13 160pcs A House in the Lilac (2).jpg  

 

很喜歡這類的油畫~~~

2021.09.13 160pcs A House in the Lilac (14).jpg  

特殊片很多,很意外地好像有個小劇場~~~

2021.09.13 160pcs A House in the Lilac (13).jpg

 

2021.09.13 160pcs A House in the Lilac (12).jpg

 

2021.09.13 160pcs A House in the Lilac (11).jpg

 

2021.09.13 160pcs A House in the Lilac (10).jpg  

 

DaViCi的巧思,除了盒蓋會額外多送一片造型拼片外(且與本圖有關)

還有一個黑熱絲絨的小袋,裡面裝神祕的拼片。

2021.09.13 160pcs A House in the Lilac (1).jpg  

從上次的經驗+這回的體驗,神秘拼片是可以組合成另一個圖案~~

 

上面那個貓弧形的外拼片是這盒的"神秘拼片"

而下面貓拼片(編號330.3.2)是白菜之前買的另一款圖所附的

2021.09.13 160pcs A House in the Lilac (6).jpg  

上圖反面、下圖正面

2021.09.13 160pcs A House in the Lilac (5).jpg

組在一起~好像是一個貓咪的頭...?

好好奇全身是不是一隻貓咪...似乎在官網有看過!!

 

 

 

 

2021.09.13 160pcs A House in the Lilac (4).jpg  

 

 

arrow
arrow
    文章標籤
    DaViCi
    全站熱搜

    白菜 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()