2021.09.21 72pcs Bac Bac with Love.jpg 2021.09.22 72pcs Love Bac Bac 白白吃抱抱 (1).jpg 2021.09.22 72pcs Love Bac Bac 白白吃抱抱 (2).jpg 2021.09.22 72pcs Love Bac Bac 白白吃抱抱 (3).jpg 2021.09.22 72pcs Love Bac Bac 白白吃抱抱 (4).jpg 
Hellofish,2021.09,No. ???
Artist: Darylhochi (Hongkong)
size: 11.7x14.4 cm
Made in Taiwan

2021.09.21 72pcs Bac Bac with Love.jpg  

 

特別喜歡這款的特殊片~~

2021.09.22 72pcs Love Bac Bac 白白吃抱抱 (1).jpg

 

2021.09.22 72pcs Love Bac Bac 白白吃抱抱 (2).jpg  

尤其是組在一起的神祕拼片組

2021.09.22 72pcs Love Bac Bac 白白吃抱抱 (3).jpg  

相偎在一起,很像白菜的小獅寶貝~~

麻咪抱抱~~

2021.09.22 72pcs Love Bac Bac 白白吃抱抱 (4).jpg  

 

 

    文章標籤

    Hellofish 白白

    全站熱搜

    白菜 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()