2022.01.07-01.11 4000pcs (2).jpg 2022.01.07-01.11 4000pcs (3).jpg 2022.01.07-01.11 4000pcs (4).jpg 2022.01.07-01.11 4000pcs (5).jpg 2022.01.07-01.11 4000pcs (1).jpg 
Pintoo,No. H2041
Artist: Evgeny Lushpin
size: 115 x 73 cm

2022.01.07-01.17 4000pcs Old Kyoto 漫步雨中古都(WPD) (4).jpg 2022.01.07-01.17 4000pcs Old Kyoto 漫步雨中古都(WPD) (5).jpg 2022.01.07-01.17 4000pcs Old Kyoto 漫步雨中古都(WPD) (3).jpg 2022.01.07-01.17 4000pcs Old Kyoto 漫步雨中古都(WPD) (6).jpg   

第8次參加WPD,今年也是最後一屆了。

WPD一共辦了10年。

其實~這次白菜也不知道能否如期完成...(111.01.07感慨~)

結果10天後就完成了~果然寶刀未老...哈哈哈

 

(鏡頭特效~結果左邊糊了~另外使用阿雪推薦的APP"LENS"!!)

超好用~再也不會歪歪斜斜的照片了~~

2022.01.07-01.17 4000pcs Old Kyoto 漫步雨中古都(WPD) (4).jpg  

 

一樣透過LENS校正過~但右邊有點反光~

2022.01.07-01.17 4000pcs Old Kyoto 漫步雨中古都(WPD) (5).jpg  

ps. 今年的WPD金鑰是明信片 

 

 

  文章標籤

  Pintoo Evgeny Lushpin

  全站熱搜

  白菜 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()