2023.04.20 1000pcs 日本浮世繪.jpg  
六米大象See the Elephant,2023,A10006
Artist: 土屋光逸(Tsuchiva Koistsu, 1870-1949, Japanese)
size: 50x70 cm
Made in China
團拼:雨潔、白菜、少君、蓉、王胖熊

2023.04.20 1000pcs 日本浮世繪.jpg  

工作的事看開了,心情頓時大好~

當然有心思拼圖囉~~

感謝周邊的朋友、麻吉、家人

 

 

 

 

    文章標籤

    六米大象

    全站熱搜

    白菜 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()