2023.12.01 266pcs 呼蔥覓蒜詩經系列:關雎 (2).jpg 2023.12.01 266pcs 呼蔥覓蒜詩經系列:關雎 (3).jpg 2023.12.01 266pcs 呼蔥覓蒜詩經系列:關雎 (4).jpg 2023.12.01 266pcs 呼蔥覓蒜詩經系列:關雎 (1).jpg  
Seren Art,2023.11
Artist: 呼蔥覓蒜(Chinese)
size: 255*342 mm
Made in China

2023.12.01 266pcs 呼蔥覓蒜詩經系列:關雎 (1).jpg   

關雎

我繞過人間山河,於河畔遇見你的笑顏。
四月相關,雖只得一見,而輾轉難眠。
從此入了相思門,便有了這相思苦。
從此無論是苦澀還是欣喜,都是我的甘之若飴。

 2023.12.01 266pcs 呼蔥覓蒜詩經系列:關雎 (2).jpg  

文學賞析:
https://www.epochtimes.com/b5/9/7/8/n2583378.htm

 2023.12.01 266pcs 呼蔥覓蒜詩經系列:關雎 (3).jpg

 

2023.12.01 266pcs 呼蔥覓蒜詩經系列:關雎 (4).jpg  

arrow
arrow
    文章標籤
    Seren Art
    全站熱搜

    白菜 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()