2010.03.25 300片鯨魚的假期.JPG 2010.03.25 300片鯨魚的假期 (2).JPG 2010.03.25 300片鯨魚的假期 (4).JPG 2010.03.25 300片鯨魚的假期 (6).JPG 2010.03.25 300片鯨魚的假期 (7).JPG 2010.03.25 300片鯨魚的假期 (11).JPG 

唯一感想:比想像中的好拼很多

依序完成

海天界線à日光浴區域à面下的鯨魚輪廓à天空白雲à鯨魚牙齒及鰭à最後才是鯨魚身軀

2010.03.25 300片鯨魚的假期 (1).JPG 2010.03.25 300片鯨魚的假期 (3).JPG 2010.03.25 300片鯨魚的假期 (5).JPG 2010.03.25 300片鯨魚的假期 (8).JPG 2010.03.25 300片鯨魚的假期 (9).JPG 2010.03.25 300片鯨魚的假期 (10).JPG

2010.03.25 300片鯨魚的假期 (8).JPG 

 

 

arrow
arrow
    全站熱搜

    白菜 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()