2010.08.06-07 1000 pcs Heads Up (18).JPG 2010.08.06-07 1000 pcs Heads Up (19).JPG 2010.08.06-07 1000 pcs Heads Up (20).JPG 2010.08.06-07 1000 pcs Heads Up (21).JPG

Clementoni,1000 pcs,98 x 33 cm

©  Graeme Stevenson & Meiklejohn Graphics, UK

畫家有簽名在圖的右下角,白菜拼完太興奮就忘了拍照 orz

每一隻鸚鵡/哥都很漂亮^^ 

2010.08.06-07 1000 pcs Heads Up (1).JPG 2010.08.06-07 1000 pcs Heads Up (2).JPG 2010.08.06-07 1000 pcs Heads Up (3).JPG 2010.08.06-07 1000 pcs Heads Up (4).JPG 2010.08.06-07 1000 pcs Heads Up (5).JPG 2010.08.06-07 1000 pcs Heads Up (6).JPG 2010.08.06-07 1000 pcs Heads Up (7).JPG 2010.08.06-07 1000 pcs Heads Up (8).JPG 2010.08.06-07 1000 pcs Heads Up (9).JPG 2010.08.06-07 1000 pcs Heads Up (10).JPG 2010.08.06-07 1000 pcs Heads Up (11).JPG 2010.08.06-07 1000 pcs Heads Up (12).JPG 2010.08.06-07 1000 pcs Heads Up (13).JPG 2010.08.06-07 1000 pcs Heads Up (14).JPG 2010.08.06-07 1000 pcs Heads Up (15).JPG 2010.08.06-07 1000 pcs Heads Up (16).JPG 2010.08.06-07 1000 pcs Heads Up (17).JPG 2010.08.06-07 1000 pcs Heads Up (22).JPG 2010.08.06-07 1000 pcs Heads Up (23).JPG 2010.08.06-07 1000 pcs Heads Up (24).JPG

2010.08.06-07 1000 pcs Heads Up (19).JPG 2010.08.06-07 1000 pcs Heads Up (20).JPG 2010.08.06-07 1000 pcs Heads Up (21).JPG 2010.08.06-07 1000 pcs Heads Up (22).JPG

~
二手拼$600,lily預訂

 

arrow
arrow
    全站熱搜

    白菜 發表在 痞客邦 留言(5) 人氣()