2010.12.31 144 pcs Still in My Mind (1).jpg 2010.12.31 144 pcs Still in My Mind (8).jpg 

Disney絕版拼圖

多數的"美女與野獸"卡通拼圖都是那兩位主角

偶然發現配角茶杯的可愛拼圖,真少見

12 x 12 長寬各12片的正方形拼圖^^

2010.12.31 144 pcs Still in My Mind (2).jpg 2010.12.31 144 pcs Still in My Mind (3).jpg 2010.12.31 144 pcs Still in My Mind (4).jpg 2010.12.31 144 pcs Still in My Mind (5).jpg 2010.12.31 144 pcs Still in My Mind (6).jpg 2010.12.31 144 pcs Still in My Mind (7).jpg 2010.12.31 144 pcs Still in My Mind (8).jpg 

ps. 今年的101煙火終於有進步了,

以往都覺得超像"爆開的甘蔗" orz

arrow
arrow
    全站熱搜

    白菜 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()