2019.12.31 1200pcs Fruits Desssert Shop 花貓冰果室(WPD-1) (1).jpg 2019.12.31 1200pcs Fruits Desssert Shop 花貓冰果室(WPD-1) (2).jpg 2019.12.31 1200pcs Fruits Desssert Shop 花貓冰果室(WPD-1) (3).jpg 2019.12.31 1200pcs Fruits Desssert Shop 花貓冰果室(WPD-1) (4).jpg 2019.12.31 1200pcs Fruits Desssert Shop 花貓冰果室(WPD-1) (5).jpg 2019.12.31 1200pcs Fruits Desssert Shop 花貓冰果室(WPD-1) (6).jpg   

Pintoo,2019,No.H2205

Artist: Ms. Cat 

size: 58.8*44.6 cm

WPD金鑰是"鹽罐"

老天爺~白菜家的鹽都是從袋子中倒出來的...哪來的金鑰阿

還好主辦人說,鹽袋可以使用...

2019.12.31 1200pcs Fruits Desssert Shop 花貓冰果室(WPD-1) (1).jpg  

 

貓咪很可愛~還發現一隻企鵝插花~

2019.12.31 1200pcs Fruits Desssert Shop 花貓冰果室(WPD-1) (7).jpg 2019.12.31 1200pcs Fruits Desssert Shop 花貓冰果室(WPD-1) (8).jpg 2019.12.31 1200pcs Fruits Desssert Shop 花貓冰果室(WPD-1) (9).jpg 2019.12.31 1200pcs Fruits Desssert Shop 花貓冰果室(WPD-1) (10).jpg 2019.12.31 1200pcs Fruits Desssert Shop 花貓冰果室(WPD-1) (11).jpg 2019.12.31 1200pcs Fruits Desssert Shop 花貓冰果室(WPD-1) (12).jpg

2019.12.31 1200pcs Fruits Desssert Shop 花貓冰果室(WPD-1) (13).jpg 2019.12.31 1200pcs Fruits Desssert Shop 花貓冰果室(WPD-1) (14).jpg 2019.12.31 1200pcs Fruits Desssert Shop 花貓冰果室(WPD-1) (15).jpg 2019.12.31 1200pcs Fruits Desssert Shop 花貓冰果室(WPD-1) (16).jpg  

2019.12.31 1200pcs Fruits Desssert Shop 花貓冰果室(WPD-1) (13).jpg  

 

arrow
arrow
    文章標籤
    Pintoo
    全站熱搜

    白菜 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()