Tenyo,D-1000-383

Size:51 x 73.5 cm

難怪我的拼圖版不夠長~"~

這圖是訓練對圖功力

白菜的分法是~依照小時候看Disney卡通的印象分類

沒看過的或是動畫線條就是年代比較近的

依此類推,難度不高

2011.04.14-15 1000 pcs Disney and Pixar (5).jpg 2011.04.14-15 1000 pcs Disney and Pixar (6).jpg 2011.04.14-15 1000 pcs Disney and Pixar (10).jpg 2011.04.14-15 1000 pcs Disney and Pixar (11).jpg 2011.04.14-15 1000 pcs Disney and Pixar (12).jpg 2011.04.14-15 1000 pcs Disney and Pixar (13).jpg 2011.04.14-15 1000 pcs Disney and Pixar (14).jpg 2011.04.14-15 1000 pcs Disney and Pixar (18).jpg 2011.04.14-15 1000 pcs Disney and Pixar (19).jpg 2011.04.14-15 1000 pcs Disney and Pixar (20).jpg 2011.04.14-15 1000 pcs Disney and Pixar (21).jpg 2011.04.14-15 1000 pcs Disney and Pixar (22).jpg 2011.04.14-15 1000 pcs Disney and Pixar (23).jpg 2011.04.14-15 1000 pcs Disney and Pixar (24).jpg 2011.04.14-15 1000 pcs Disney and Pixar (25).jpg 2011.04.14-15 1000 pcs Disney and Pixar (26).jpg 2011.04.14-15 1000 pcs Disney and Pixar (28).jpg 2011.04.14-15 1000 pcs Disney and Pixar (29).jpg 2011.04.14-15 1000 pcs Disney and Pixar (30).jpg 2011.04.14-15 1000 pcs Disney and Pixar (31).jpg 2011.04.14-15 1000 pcs Disney and Pixar (32).jpg 2011.04.14-15 1000 pcs Disney and Pixar (36).jpg 2011.04.14-15 1000 pcs Disney and Pixar (37).jpg 2011.04.14-15 1000 pcs Disney and Pixar (38).jpg   

    

免不了,多拍幾張白菜最愛的"小飛象" ^^

2011.04.14-15 1000 pcs Disney and Pixar (36).jpg

2011.04.14-15 1000 pcs Disney and Pixar (37).jpg

盒底其實有圖鑑對照表(含出版年份)

不過都是日文加上我收好拼圖後才想到,就沒拍嚕 = =+

    全站熱搜

    白菜 發表在 痞客邦 留言(2) 人氣()