2011.06.07 500 pcs Donald Duck Sketchbook (1).jpg 2011.06.07 500 pcs Donald Duck Sketchbook (2).jpg 2011.06.15 500片Donald Duck Sketchbook (1).jpg 2011.06.15 500片Donald Duck Sketchbook (2).jpg 2011.06.15 500片Donald Duck Sketchbook (3).jpg 
Buffalo,size:46 x 46 cm

Sketchbook系列五之五~最後一發!

拼圖哦~一旦開拼還是要給自己定訂一個完成期限

不然真的會有惰性,想說晚點再拼~結果一拖就是一週過去

還是要一鼓作氣完成它!!

2011.06.15 500片Donald Duck Sketchbook (4).jpg 2011.06.15 500片Donald Duck Sketchbook (5).jpg 2011.06.15 500片Donald Duck Sketchbook (6).jpg 2011.06.15 500片Donald Duck Sketchbook (7).jpg 2011.06.15 500片Donald Duck Sketchbook (8).jpg 2011.06.15 500片Donald Duck Sketchbook (9).jpg 2011.06.15 500片Donald Duck Sketchbook (10).jpg 2011.06.15 500片Donald Duck Sketchbook (11).jpg 2011.06.15 500片Donald Duck Sketchbook (12).jpg 2011.06.15 500片Donald Duck Sketchbook (13).jpg 2011.06.15 500片Donald Duck Sketchbook (14).jpg 2011.06.15 500片Donald Duck Sketchbook (15).jpg 2011.06.15 500片Donald Duck Sketchbook (16).jpg 2011.06.15 500片Donald Duck Sketchbook (17).jpg 2011.06.15 500片Donald Duck Sketchbook (18).jpg 2011.06.15 500片Donald Duck Sketchbook (19).jpg 2011.06.15 500片Donald Duck Sketchbook (20).jpg  

OS: 原來白菜潛力無窮,只是懶字纏身~"~

2011.06.15 500片Donald Duck Sketchbook (3).jpg  

arrow
arrow
    文章標籤
    Buffalo
    全站熱搜

    白菜 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()