2011.09.10-11 1000 pcs Angel Kisses.JPG 2011.09.10-11 1000 pcs Angel Kisses (1).JPG 2011.09.10-11 1000 pcs Angel Kisses (2).JPG 2011.09.10-11 1000 pcs Angel Kisses (5).JPG 2011.09.10-11 1000 pcs Angel Kisses (6).JPG 2011.09.10-11 1000 pcs Angel Kisses (14).JPG 
 
Castorland,C-102297,size: 68 x 47 cm,

購自LoPin,小天使系列之一,拼友友情借拼

2011.09.10-11 1000 pcs Angel Kisses (3).JPG 2011.09.10-11 1000 pcs Angel Kisses (4).JPG 2011.09.10-11 1000 pcs Angel Kisses (7).JPG 2011.09.10-11 1000 pcs Angel Kisses (8).JPG 2011.09.10-11 1000 pcs Angel Kisses (9).JPG 2011.09.10-11 1000 pcs Angel Kisses (10).JPG 2011.09.10-11 1000 pcs Angel Kisses (11).JPG 2011.09.10-11 1000 pcs Angel Kisses (12).JPG 2011.09.10-11 1000 pcs Angel Kisses (13).JPG 2011.09.10-11 1000 pcs Angel Kisses (15).JPG 2011.09.10-11 1000 pcs Angel Kisses (16).JPG
上方的天空及右側的葉子真是不好拼阿~~耗時蠻多時間的

 

2011.09.10-11 1000 pcs Angel Kisses (6).JPG 2011.09.10-11 1000 pcs Angel Kisses (11).JPG  

右下方則有畫家的簽名Lisa Jane

arrow
arrow
    文章標籤
    Castorland
    全站熱搜

    白菜 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()