2011.11.18~19 1000 pcs Millennium Jump (4).JPG 2011.11.18~19 1000 pcs Millennium Jump (5).JPG 2011.11.18~19 1000 pcs Millennium Jump (6).JPG 2011.11.18~19 1000 pcs Millennium Jump (7).JPG 2011.11.18~19 1000 pcs Millennium Jump (8).JPG 

Heye,1998,size:48 x 68 cm

Artist:Mordillo,Art.Nr.8745

藍色的星空可以說是拼第二次

前次是在3D的星星相映中遇到

這回難度有比較低XD 值得慶幸

2011.11.18~19 1000 pcs Millennium Jump.JPG 2011.11.18~19 1000 pcs Millennium Jump (1).JPG 2011.11.18~19 1000 pcs Millennium Jump (2).JPG 2011.11.18~19 1000 pcs Millennium Jump (3).JPG 2011.11.18~19 1000 pcs Millennium Jump (9).JPG 2011.11.18~19 1000 pcs Millennium Jump (10).JPG 2011.11.18~19 1000 pcs Millennium Jump (11).JPG 2011.11.18~19 1000 pcs Millennium Jump (12).JPG 2011.11.18~19 1000 pcs Millennium Jump (13).JPG 2011.11.18~19 1000 pcs Millennium Jump (14).JPG 2011.11.18~19 1000 pcs Millennium Jump (15).JPG 2011.11.18~19 1000 pcs Millennium Jump (16).JPG 2011.11.18~19 1000 pcs Millennium Jump (17).JPG 2011.11.18~19 1000 pcs Millennium Jump (18).JPG 2011.11.18~19 1000 pcs Millennium Jump (19).JPG 2011.11.18~19 1000 pcs Millennium Jump (20).JPG 2011.11.18~19 1000 pcs Millennium Jump (21).JPG  

2011.11.18~19 1000 pcs Millennium Jump (8).JPG 2011.11.18~19 1000 pcs Millennium Jump (13).JPG 2011.11.18~19 1000 pcs Millennium Jump (17).JPG 2011.11.18~19 1000 pcs Millennium Jump (21).JPG  

arrow
arrow
    文章標籤
    Mordillo
    全站熱搜

    白菜 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()