2023.12.02 266pcs 呼蔥覓蒜詩經系列:蒹葭 (4).jpg 2023.12.02 266pcs 呼蔥覓蒜詩經系列:蒹葭 (5).jpg 2023.12.02 266pcs 呼蔥覓蒜詩經系列:蒹葭 (3).jpg 2023.12.02 266pcs 呼蔥覓蒜詩經系列:蒹葭 (2).jpg 2023.12.02 266pcs 呼蔥覓蒜詩經系列:蒹葭 (1).jpg  
Seren Art,2023.11
Artist: 呼蔥覓蒜(Chinese)
size: 255*342 mm
Made in China

 2023.12.02 266pcs 呼蔥覓蒜詩經系列:蒹葭 (3).jpg  

蒹葭

在逆流而上的浩浩將水中,將蘆葦荻梢的珠花晨夢中。
在晨霧散盡時的驀然回首中,
我好像又聽到了她在歷史最悠遠處傳來的一聲嘆息。
回望,蒹葭又在風中搖動。

 2023.12.02 266pcs 呼蔥覓蒜詩經系列:蒹葭 (4).jpg  

文學賞析:
https://www.epochtimes.com/b5/22/10/13/n13844299.htm

 

 2023.12.02 266pcs 呼蔥覓蒜詩經系列:蒹葭 (5).jpg  

arrow
arrow
    文章標籤
    Seren Art
    全站熱搜

    白菜 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()