2023.12.02 266pcs 呼蔥覓蒜詩經系列:漢廣 (2).jpg 2023.12.02 266pcs 呼蔥覓蒜詩經系列:漢廣 (1).jpg 2023.12.02 266pcs 呼蔥覓蒜詩經系列:漢廣 (4).jpg 2023.12.02 266pcs 呼蔥覓蒜詩經系列:漢廣 (3).jpg  
Seren Art,2023.11
Artist: 呼蔥覓蒜(Chinese)
size: 255*342 mm
Made in China

 2023.12.02 266pcs 呼蔥覓蒜詩經系列:漢廣 (1).jpg  

漢廣

這是愛而不得的詠嘆調,是竹筏也難以跨越的山河。
是縱然軌跡交會,卻在轉瞬間無處尋覓的無奈。
是她生命裡一個轉瞬即忘的瞬間,
卻是他一生都遙不可及的夢。

2023.12.02 266pcs 呼蔥覓蒜詩經系列:漢廣 (2).jpg  

2023.12.02 266pcs 呼蔥覓蒜詩經系列:漢廣 (3).jpg   

文學賞析:
https://www.epochtimes.com/b5/10/5/4/n2896901.htm

 2023.12.02 266pcs 呼蔥覓蒜詩經系列:漢廣 (4).jpg  

arrow
arrow
    文章標籤
    Seren Art
    全站熱搜

    白菜 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()