Announcement

目前分類:Jigsaws:1000P (1091)

瀏覽方式: 標題列表 簡短摘要

2013.05.05 1000P Istanbul (3).JPG 2013.05.05 1000P Istanbul (2).JPG 2013.05.05 1000P Istanbul (1).JPG 2013.05.05 1000P Istanbul.jpg  

Castorland, 2013, C-102563-1

size: 68 x 47 cm

文章標籤

白菜 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

2013.04.20 1000P 梅花圖 (6) 2013.04.20 1000P 梅花圖 (5) 2013.04.20 1000P 梅花圖 (4) 2013.04.20 1000P 梅花圖 (3) 2013.04.20 1000P 梅花圖 (2) 2013.04.20 1000P 梅花圖 (1) 

Toy & Puzzle,2007,No.10-301

size:51 x 73.5 cm

文章標籤

白菜 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()

IMG_4995.JPG IMG_4994.JPG IMG_4993.JPG IMG_4992.JPG IMG_4990.JPG IMG_4989.JPG   


Heye, 2006, Art-Nr.29137

文章標籤

白菜 發表在 痞客邦 留言(3) 人氣()

2013.04.05 1000P Fantastic Flight (3).JPG 2013.04.05 1000P Fantastic Flight (2).JPG 2013.04.05 1000P Fantastic Flight (1).JPG 2013.04.05 1000P Fantastic Flight.JPG 2013.04.05 1000P Fantastic Flight (10).jpg 2013.04.05 1000P Fantastic Flight (9).JPG 

Heye, 2001, Art.Nr.: 25472
Artist: Mordillo

文章標籤

白菜 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()

2013.04.01 1000P 英雄美人-2 

第一次拼拼文(按我)

這次是代拼呀~

文章標籤

白菜 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

2013.03.16 1000P 幽谷回春圖.JPG 2013.03.16 1000P 幽谷回春圖 (1).JPG 2013.03.16 1000P 幽谷回春圖 (2).JPG 2013.03.16 1000P 幽谷回春圖 (3).JPG 2013.03.16 1000P 幽谷回春圖 (4).JPG 2013.03.16 1000P 幽谷回春圖 (10).JPG

Pintoo,2012,H1268

size:30.8 x 72.8 cm

文章標籤

白菜 發表在 痞客邦 留言(2) 人氣()

2013.03.14 1000P Roses.JPG 2013.03.15 1000P Roses.JPG 2013.03.15 1000P Roses (1).JPG 2013.03.16 1000P Roses.JPG
Heye, 2011, Wachtmeister
size: 50 x 70 cm

文章標籤

白菜 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()

2013.03.10~11 1000P Lilies (1) 2013.03.10~11 1000P Lilies (2) 2013.03.10~11 1000P Lilies (3) 2013.03.10~11 1000P Lilies (8) 2013.03.10~11 1000P Lilies (6) 2013.03.10~11 1000P Lilies (5)

Heye, 2011, Wachtmeister

size: 50 x 70 cm

文章標籤

白菜 發表在 痞客邦 留言(3) 人氣()

2013.0607 625P Painters Painting (7).JPG 2013.0607 625P Painters Painting (6).JPG 2013.0607 625P Painters Painting (5).JPG 2013.0607 625P Painters Painting (4).JPG 2013.0607 625P Painters Painting (3).JPG 2013.0607 625P Painters Painting (2).JPG   

Jumbo, 2012, No.11013

Artist:James Milroy

文章標籤

白菜 發表在 痞客邦 留言(3) 人氣()

2013.03.04-05 1000P Royal Botanic Gardens KEW.JPG 2013.03.04-05 1000P Royal Botanic Gardens KEW (3).JPG 2013.03.04-05 1000P Royal Botanic Gardens KEW (4).JPG 2013.03.04-05 1000P Royal Botanic Gardens KEW (5).JPG

Otter House, 2012, No.59143

size: 58 x 58 cm

文章標籤

白菜 發表在 痞客邦 留言(2) 人氣()

2013.03.02-03 1000P Chora Streets.JPG 2013.03.02-03 1000P Chora Streets (1).JPG 2013.03.02-03 1000P Chora Streets (2).JPG 2013.03.02-03 1000P Chora Streets (4).JPG 2013.03.02-03 1000P Chora Streets (3).JPG 2013.03.02-03 1000P Chora Streets (5).JPG

Beverly, 2007, No.31-343

Artist: Thomas McKnight

文章標籤

白菜 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

2013.03.02 1000P Mount Fuji (13).JPG 2013.03.02 1000P Mount Fuji (11).JPG 2013.03.02 1000P Mount Fuji (10).JPG 2013.03.02 1000P Mount Fuji (9).JPG 2013.03.02 1000P Mount Fuji (7).JPG 2013.03.02 1000P Mount Fuji (6).JPG  

NYPC, No.173, Cover by Bob Knox

size: 20" x 27"

文章標籤

白菜 發表在 痞客邦 留言(2) 人氣()

2013.02.28 1090P Map of the British Isles.JPG 2013.02.28 1090P Map of the British Isles (1).JPG 2013.02.28 1090P Map of the British Isles (3).JPG 2013.02.28 1090P Map of the British Isles (2).JPG 2013.02.28 1090P Map of the British Isles (4).JPG

Liberty Puzzles, May 2011
SKU: 2086

文章標籤

白菜 發表在 痞客邦 留言(4) 人氣()

2013.02.24 1000P Be reborn! Phoenix.JPG 2013.02.24 1000P Be reborn! Phoenix (1).JPG 2013.02.24 1000P Be reborn! Phoenix (2).JPG 2013.02.24 1000P Be reborn! Phoenix (3).JPG 2013.02.24 1000P Be reborn! Phoenix (7).JPG 2013.02.24 1000P Be reborn! Phoenix (6).JPG

Appleone, 2013, No.1000-697
Artist: 藤城清治

文章標籤

白菜 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

2013.02.22-23 1000P The House BEAUTIFUL - Peacock Garden.JPG 2013.02.22-23 1000P The House BEAUTIFUL - Peacock Garden (1).JPG 2013.02.22-23 1000P The House BEAUTIFUL - Peacock Garden (2).JPG 2013.02.22-23 1000P The House BEAUTIFUL - Peacock Garden (4).JPG 2013.02.22-23 1000P The House BEAUTIFUL - Peacock Garden (3).JPG 

New York Puzzle Club, 2009, 

size: 20" x 27"

文章標籤

白菜 發表在 痞客邦 留言(2) 人氣()

2013.02.20-21 1000P White arums and elves (10).JPG 2013.02.20-21 1000P White arums and elves (9).JPG 2013.02.20-21 1000P White arums and elves (8).JPG 2013.02.20-21 1000P White arums and elves (7).JPG 2013.02.20-21 1000P White arums and elves (6).JPG 

Appleone, 2013, No.1000-696

Artist: 藤城清治

文章標籤

白菜 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

2013.02.18 1000P Hyannisport (2) 2013.02.18 1000P Hyannisport (3) 2013.02.18 1000P Hyannisport (4) 2013.02.18 1000P Hyannisport (5) 2013.02.18 1000P Hyannisport (8) 2013.02.18 1000P Hyannisport (7)

Beverly, 1994, No.81-013

Artist: Thomas McKnight

文章標籤

白菜 發表在 痞客邦 留言(4) 人氣()

2013.02.13 1000片Diana and Her Nymphs.JPG   

Pomegranate,2012?,Robert Burns

size:63.5 x 63.5 cm

文章標籤

白菜 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

2013.02.13 1000P 武藏野曼陀羅 Musashino-Mandala.JPG 2013.02.13 1000P 武藏野曼陀羅 Musashino-Mandala (1).JPG 2013.02.13 1000P 武藏野曼陀羅 Musashino-Mandala (2).JPG 2013.02.13 1000P 武藏野曼陀羅 Musashino-Mandala (3).JPG 2013.02.13 1000P 武藏野曼陀羅 Musashino-Mandala (4).JPG 

Epoch, 2004, No.11-143
Artist: 池原昭治

文章標籤

白菜 發表在 痞客邦 留言(5) 人氣()

2013.02.10-11 1000P Venetian Lagoon (2).JPG 2013.02.10-11 1000P Venetian Lagoon (3).JPG 2013.02.10-11 1000P Venetian Lagoon (4).JPG 2013.02.10-11 1000P Venetian Lagoon (5).JPG 2013.02.10-11 1000P Venetian Lagoon (6).JPG 2013.02.10-11 1000P Venetian Lagoon (7).JPG 

Beverly,2007,No.S81-805

Artist:Thomas McKnight

文章標籤

白菜 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()